Till startsidan

DJURFAKTA

Vi erbjuder Priser Sjukdomar Djurfakta Om oss


HUND - AVMASKNING


Den vanligaste masken hos hundar i Sverige är spolmask (Toxocara canis), som kan orsaka tarm och magstörningar. Särskilt valpar och unghundar kan bli riktigt sjuka vid stora angrepp av spolmask. Vuxna hundar kan bära på spolmask utan att vara sjuka. Undersökningar har visat att 5-7% av vuxna hundar utskiljer spolmaskägg, och man anser därför att det inte är nödvändigt att avmaska hunden 1-2 gånger årligen om ej symptom visas.


Hakmask, piskmask, bandmask och Toxascaris kan också förekomma hos hund, men är inte särsgklit vanliga i Sverige och man rekommenderar därför inga rutinmässiga avmaskningar mot dessa parasiter.


Mask sprids från djur till djur, men även genom kontakt med infekterad avföring eller genom att hundar äter infekterade möss och råttor. Valpar som diar kan smittas via moderns mjölk.

Hundar kan bära på olika sorters mask samtidigt, men de flesta maskar syns inte i avföringen och äggen går ej att se med blotta ögat. Bandmasken avsöndrar så kallade äggpaket som däremot kan syna. Dessa äggpaket är korta, gulvita bitar som brukar synas runt ändtarmsöppningen och i pälsen, eller som risgryn i avföringen. Om hunden är kraftigt angripen av mask händer det ibland att hunden kan kräkas upp mask.
Tecken på att din hund har mask kan annars vara:

• Viktminskning

• Glanslös päls

• Diarré

• Kräkningar

• Förstoppning

• Hosta

• Uppsvälld buk

Det är dock viktigt att vara medveten om att dessa symptom även kan vara tecken på andra sjukdommar, så om du känner dig osäker kontakta veterinären.Valparrekommenderas att avmaskas första gången med tex Welpan® vet. alternativ Banminth mot spolmask vid 2 veckors ålder, därefter var 14:e dag, dvs vid 4, 6, 8, 10 och 12 veckors ålder. Vid behov kan man därefter göra en avmaskning per månad upp till 6 månaders ålder.

Tiken avmaskas tillsammans med valparna vid de två första tillfällena. Valpar till sällskapshundar kan undersökas för maskägg vid 4 veckors ålder, och utifrån det avgörs om avmaskning är nödvändigt.


Avelstikar rekommenderas det att undersökas med avföringsprov, eller avmaska samtidigt med valparna första gången. Tikar med dokumenterat återkommande spolmaskinfektioner kan eventuellt avmaskas dagligen med fenbendazol from. dag 40 i dräktigheten tom. dag 14 efter valpningen.


Vuxna hundar rekommenderas att avmaskas efter påvisade maskägg i ett avföringsprov, eller årligen vid högt smittryck. Vissa individer får mer återkommande infektioner än andra, då det är bra om det går att lokalisera smittkällan. Dessa individer kan behöva avmaskas en gång i månaden med fenbendazol det första halvåret.


Mot bandmask, hakmask, piskmask och Toxascaris rekommenderas avmaskning endast vid påvisad förekomst. Hakmaskinfektioner kan vara svåra att behandla. Vid påvisad infektion rekommenderas 3 kurer med 2 veckors mellanrum, och behandlingen följs upp med avföringsprovsundersökning.
Misstanke om mask kan kontrolleras hos oss med ett avföringsprov. Samla avföring i en knuten plastpåse och kom in med den till kliniken. Ring gärna innan.


På apoteket kan man receptfritt köpa avmaskningsmedel i tablettform där en dos avlägsnar de vanligast förekommande maskarna. Det är viktigt att behandla rätt, så läs instruktionerna väl.
Har ni problem med att avmaska er hund med tablett, och vill vara säkra på att avmaskningens fulla dos blir intagen, erbjuder vi avmaskning i injektionsform. En dos räknas ut enligt hundens vikt och ges sedan subkutant.


OBS! Speciella bestämmelser finns rörande avmaskning och utlandsresor, läs mer under in- och utförsel.  ÖPPETTIDER

Öppet vardagar samt torsdagskvällar.
Förboka ditt besök per telefon.

040-400 242
0708-76 99 58


  ADRESS

Svedala Veterinärpraktik
Kråkegårdsvägen 39
233 38 Svedala

svedvet@hotmail.com

  HITTA TILL OSS


Visa större karta