Till startsidan

DJURFAKTA

Vi erbjuder Priser Sjukdomar Djurfakta Om oss


KANIN - VACCINATION - KASTRATION


VAR RÄDD OM DIN KANIN
Trots att kaninen är det tredje vanligaste husdjuret skyddas de inte alls lika rutinmässigt genom vaccination som hundar och katter.


Ändå är kaniner utsatta för dödliga sjukdomar. I Sverige är både kaninpest och kaningulsot vanliga sjukdomar i områden där det finns vilda kaniner. Även där många tamkaniner samlas, som t ex på utställningar eller hopptävlingar, kan smittan spridas.


Grundvaccination är EN vaccination
Efter grundvaccination måste kaninen regelbundet återvaccineras
för att bibehålla det viktiga skyddet. Genom att spara vaccinationsintyget
kan du och din veterinär följa kaninens vaccinationsstatus.
Ta därför med intyget
vid varje vaccinationstillfälle.

Det finns inget vaccin som kan garantera ett fullständigt skydd
mot sjukdom.

Här på kliniken finns två kaninvaccin:

Ett kombivaccin mot kaninpest och gulsot typ 1,
och ett tilläggsvaccin mot den nya gulsot typ 2.

Trots att vacciner ger ett optimalt
skydd, kommer det alltid att finnas enstaka kaniner som helt
enkelt inte kan bilda ett fullgott skydd. Det finns mer än en
orsak till ett sådant bristande svar på vaccinationen.
De antikroppar som kaninen får i sig via modersmjölken kan störa utvecklingen av de nya antikroppar som kaninens eget immunsystem ska bilda som en reaktion på vaccineringen.
Dålig förmåga att svara på vaccinering kan också ses t ex hos
kaniner som vid vaccinationstillfället har någon sjukdom.
Om en kanin vaccineras under inkubationstiden kan sjukdom
ändå bryta ut, eftersom det tar ett antal dagar innan ett tillräckligt vaccinationsskydd har bildats. Det är därför viktigt att kaninen är frisk vid vaccinationstillfället.

All läkemedelsanvändning är förknippad med risk för biverkningar. Det gäller även vaccination av djur.

Risken med vaccination är dock
mycket liten i förhållande till risken med att inte låta vaccinera sin kanin.


Biverkningar kan uppstå hos vissa individer oberoende
av kön, ålder eller rastillhörighet. En övergående temperaturhöjning kan förekomma. Lokalt vid injektionsstället kan man se en icke smärtsam, liten svullnad inom de två första veckorna efter vaccinationen. Symtomen avklingar oftast utan åtgärd. Kontakta för säkerhets skull din veterinär om kaninen visar tecken på biverkningar och om du har frågor.

Operation av kaniner
Kaniner är känsliga för narkos och därför är det extra viktigt med noggrann övervakning av narkosen. Här på kliniken tillförs även ett litet dropp under huden för att bibehålla vätskebalansen. Vi rekommenderar att din kanin har både hö, halm, vattenautomat och litet foder i sin bur när den är hos oss på kliniken. Kaninen är en växtätare som inte skall vara fastande.


KANINPEST OCH KANINGULSOT
Kaninpest och kaningulsot är två mycket allvarliga sjukdomar somkaniner kan drabbas av. Båda sprids via virus och finns bland vilda kaniner i Sverige. Tamkaniner kan bli smittade genom direktkontakt med vilda kaniner eller sjuka tamkaniner, men också via stickande insekter. Även människor kan överföra smittan indirekt genom hantering av infekterade matskålar och kläder etc.
kaninpest (myxomatos) yttrar sig genom att kaninen får svullna
ögon och könsorgan, varigt sekret från ögon och nos, samt vätskefyllda
svullnader på huvud och övriga kroppen. Inom några dagar
kan svullnaderna orsaka blindhet och kaninen får svårt att äta
och dricka.
Det finns kaniner som överlever i veckor eller månader efter
infektion. Men sjukdomen har hög dödlighet, ofta inom 12 dygn
och vanligen pga tillstötande lunginflammation.
Kaningulsoten (RHD – Rabbit Hemorrhagic Disease) orsakas också av
ett virus, men symtomen är annorlunda och förloppet snabbare.
Ofta dör kaninen utan att ha visat andra symtom än att ha varit
lite hängig under några timmar.
De kaniner som överlever längre kan få varierande symtom,
som feber, kramper samt blodigt sekret från nos och mun. Dessa
kaniner dör inom 1-2 dygn.
En tredje variant är ett mer utdraget förlopp med tydliga tecken
på gulsot och avmagring. Drabbade kaniner dör inom 1-2 veckor.

Smittspridning
Kaninpest sprids främst genom blodsugande insekter som myggor
eller loppor. Viruset kan överleva i en övervintrande insekt och
fortsätta att smitta kaniner under nästa säsong. Smitta kan även
ske mellan kaniner i direktkontakt. Inkubationstiden är 5-14 dygn.
Kaningulsot utsöndras i urin, avföring och sekret från smittade
djur. Viruset
är mycket motståndskraftigt och kan överleva många
månader i miljön. Det sprids genom direktkontakt mellan djur eller
via matskålar,
kläder eller andra saker som kommit i kontakt med
sjuka djur. Inkubationstiden för kaningulsot är kortare, bara 1-3 dygn.  ÖPPETTIDER

Öppet vardagar samt torsdagskvällar.
Förboka ditt besök per telefon.

040-400 242
0708-76 99 58


  ADRESS

Svedala Veterinärpraktik
Kråkegårdsvägen 39
233 38 Svedala

svedvet@hotmail.com

  HITTA TILL OSS


Visa större karta