Till startsidan

DJURFAKTA

Vi erbjuder Priser Sjukdomar Djurfakta Om oss


UTLANDSRESA MED DIN KATT


Nya regler f o m 29 dec 2014

OBS! OBS! Nya pass till hund och katt.
Det går fortfarande att använda gamla pass(de gäller livet ut för varje djur) men går endast att köpa fram till 28 dec 2014.
De nya passen kommer att bli något dyrare och innehålla fler detaljerade uppgifter om ditt djur.

Att åka utomlands med sin katt är något man måste börja planera i god tid. Ett av kraven för att få komma tillbaka till Sverige är att katten är vaccinerad mot rabies. Tidigast 21 dagar efter vaccinationen är katten redo att resa.


Förutom rabiesvaccinationer skall katten även ha ett pass. Detta kan utfärdas på de flesta kliniker. Passet följer katten hela livet och innehåller information om vaccinationer och avmaskningar.


Katten ska vara avmaskad av veterinär mot dvärgbandmask innan införsel till Sverige. Gå in på www.jordbruksverket.se för mer information om avmaskning.
Särskilda villkor finns gällande resa mellan Sverige och Danmark. Avmaskning skall efter hemkomst ombesörjas av dig själv mot dvärgbandmask


Skall man däremot längre söderut än Danmark så måste man uppsöka en veterinär innan återresa till Sverige för att avmaska katten mot dvärgbandmask med 10 dagars giltighet.


Katter kan ej längre föras fritt över gränsen Norge-Sverige tillsammans med sin ägare (om den ej skall säljas). Katten skall före inresa till Norge avmaskas med prazikvantel. Avmaskningen skall ske 24-120 timmar före gränspassage och vara underskrivet och dokumenterat av veterinär. Detsamma gäller för inresa till Finland.

Övrigt Norge:
Mer info om din Norge resa hittar du på:

www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/veileder_slik_reiser_du_emma.thorn3@hotmail.comjaledyret_ditt/

(Norska jordbruksverket)


Att tänka på:

• Katten ska vara ID-märkt.

• Från och med 3e juli 2011 är enbart michrochip godkänt för djur som reser inom EU.

• Katten ska vara vaccinerat mot rabies.(Vaccination mot kattpest och kattsnuva en rekommendation, men inget krav.)

• Katten måste vara minst 12v gammalt innan första rabies vaccineringen.


• Katten ska sedan ha en vaccinering årligen/ var tredje år mot rabies, och det är viktigt att denna tas ”inom tiden”.

• Katten ska ha pass som utfördas av din veterinär. Där finns plats för veterinära noteringar över gjorda vaccineringar och avmaskningar.

Avmaskning mot dvärgbandmask.Krav för införsel av djur från länder utanför EU är olika beroende på om landet är listat eller ej listat.
I ej listade länder bedöms rabies situationen vara okontrollerad, och det är därför stor risk att djur därifrån för med sig rabies. Så du måste gå in på www.jordbruksverket.se för att se vilka länder som är listade.


Katt som inköpts i utlandet och förts till Sverige ska registreras om den ska stanna här. Gå in på www.jordbruksverket.se


Om du fraktar djur med flyg måste tillstånd och eventuella intyg vara i ordning genom hela transportkedjan. Du måste ha minst 1-2 veckors framförhållning för de flesta länder och 3-4 veckor för tex. Australien och Nya Zeeland.


För in- och utförsel av kattungar finns särskilda regler, läs mer på www.jordbruksverket.se.

Det är lämpligt att behandla katten med spot on preparat innan resan, då det kan finnas större ohyreproblem utomlands än i Sverige, tex. värre infektioner av fästingar. Hjärtmask förekommer hela vägen från Danmark och söderut, och man smittas lätt via sniglar och myggor.


Frågor hänvisas till:
JENNY THOLIN spedition ab
INT SPORTHORSE TRANSPORT
Tel: +46(0)705 94 26 93 - email:jenny.tholin@telia.com


Lycka till med resandet!  ÖPPETTIDER

Öppet vardagar samt torsdagskvällar.
Förboka ditt besök per telefon.

040-400 242
0708-76 99 58


  ADRESS

Svedala Veterinärpraktik
Kråkegårdsvägen 39
233 38 Svedala

svedvet@hotmail.com

  HITTA TILL OSS


Visa större karta