StartsidanUltraljud

Ultraljudsundersökningar av hästar är en viktig och användbar diagnostisk metod inom veterinärmedicinen. Denna teknik möjliggör noggranna bilder av mjukdelsvävnader och strukturer inuti hästens kropp. Här är några vanliga områden där vi använder ultraljudsundersökningar:

1. Senor och Ligament: Ultraljud används ofta för att bedöma hästars senor och ligament. Det kan identifiera inflammation, avvikelser och skador i dessa strukturer, vilket är viktigt särskilt inom idrottsmedicin för hästar.

2. Ledkapslar: Ultraljud kan också användas för att undersöka ledkapslar. Det ger veterinärer möjlighet att bedöma eventuell vätskeansamling, inflammation eller andra förändringar i lederna.

3. Reproduktionsorgan: Ultraljudsundersökningar är vanliga inom reproduktionsveterinärmedicin. De kan användas för att övervaka dräktighet, bedöma reproduktionsorganens hälsa och detektera eventuella problem som kan påverka fertiliteten. Dräktighetsundersökning på häst utförs efter dag 18 och fram till ca dag 60

4. Mjukdelsförändringar: Bölder, tumörer, hud och vätskeansamlingar. Tex kan en främmande kropp (pinne etc) fastna innanför huden och orsaka inflammation och ibland fistlar.

För att förbereda en häst för en ultraljudsundersökning kan det ibland krävas att djuret är lugnt och kanske till och med sederat för att minska stressen och möjliggöra en mer noggrann undersökning.


« Tillbaka