Startsidan


Älskade katterKattklinik

Vi har lång erfarenhet av djursjukvård och erbjuder kvalificerad vård med en personlig omtanke om dig och ditt djur i en trivsam miljö. Vi är extra uppmärksamma på katter och deras behov och anpassar oss för dessa underbara djur.
Smådjurskliniken är välutrustad med dubbla undersökningsrum, digitalröntgen, eget lab, operationsavdelning, ultraljud, separat tandröntgen & tandvårdsteam.


Alla priser är inte fasta utan individanpassas efter behov. Ring 040-400242 så hjälper vi dig. 
Akuttid (fastpris) 550 kr
Besiktning katt-kattunge per djur 654 kr
Besiktning kattungar, 2-4 st. Vacc, chip, bes. paketpris 785 kr per djur   ERBJUDANDE!
Besiktning kattungar, 5 eller fler, pris per djur. Vacc, chip, bes. paketpris 765   ERBJUDANDE!
Besiktning kattunge - katt, 1 st- Vacc, chip, bes. paketpris 850 kr
Kastration hankatt (fastpris) 775 kr
Kastration honkatt (fastpris) 1375 kr
Mikrochip (fastpris) 397kr
Mikrochip, i samband m annat tex op el vacc (fastpris) 265 kr   ERBJUDANDE!
Pass (livslångt EU-pass) (fastpris) 550 kr
Seniorkontroll katt (fastpris) 1705 kr
Tandvård 3105 kr variation kan förekomma
Tatuering öra i samband m annan narkos (fastpris) 99 kr   ERBJUDANDE!
Undersökning, veterinärkonsultation inkl receptarvode (fastpris) 675 kr
Vacc RC / Ducat (fastpris) 412 kr
Vaccination RCP / Tricat (fastpris) 434 kr