StartsidanFång

En vanlig sjukdom där mycket kraftig smärta från hovarna är ett av de tydligaste symptomen.
Fång är en allvarlig ämnesomsättningssjukdom.

Varför fång?
Utlösande faktorer för fång är flera, vanligast är:
-Foderutlöst (kraftigt bete, grovfoderbyte, överätning av kraftfoder, kolik, diarré.) Detta är den klart dominerande orsaken till fång.

-Förlossningsfång (kvarbliven efterbörd efter förlossning som om den inte avlägsnas snabbt från stoet efter förlossningen producerar gifter som transporteras med blodet till hovarna).

-Belastningsfång (Om ett annat ben har kraftig hälta och hästen konstant måste belasta ett friskt ben hela tiden uppstår cirkulationsstörning i lamellranden och belastningsfång kan uppkomma).

-Kortisonutlöst (kortisonbehandling alt. Cushings sjukdom som även detta kan utlösa lamellrandsskador och hovbensrotation).

Förenklat uttryckt uppkommer fång då gifter som nämnts ovan löser upp bindningarna i lamellranden, den vita randen som syns på hovens undersida, som löper mellan hovben och hovkapsel.

Symptom
Smärtan från hovarna är det mest påtagliga symptomet.
Detta visa sig genom bl.a. som ökad värme i hovarna, hästen avlastar genom att trampa av och an eller ställa framhovar framför sig och bakhovar under sig. Svårt att gå. Svårt att lyfta ben.

Smärtan från hovarna graderas i Obelgrader.
Obelgrad 1: Hästen står och frekvent skiftar vikt mellan benen. I skritt syns ej någon hälta, men i trav är steget kort och stickigt.
Obelgrad 2: Hästen rör sig villigt i skritt med en för fång karaktäristisk gång. Ett framben kan lyftas utan svårighet.
Obelgrad 3: Hästen är ovillig att röra sig. Motsätter sig försök att lyfta en framhov.
Obelgrad 4: Hästen förflyttar sig endast om tvingad.

Det tar ca 10 månader för hornet att växa från kronrand till sula. Fångringar kan ses på hoven likt årsringar på ett träd.
Vita linjen = lamellerna (som vid fång brister och förlorar sin sammanbindande förmåga mellan hornkapsel och hovben) breddas vid fång vilket enkelt kan inspekteras om man lyfter upp och tittar på sulans utseende.

Fångbehandling
I akut stadie är det viktigt att hästen flyttas från tex beteshagen och att foderstaten ställs om till en mer proteinsnål och sockersnål diet. Probiotika för att få tarmfloran i balans är likaså viktigt.
SMÄRTLINDRING i tillräcklig mängd är enormt viktigt.

Ge hästen möjlighet till vila i akutstadiet, håll hästen på boxvila. Tillkalla veterinär.
Det beror på vad veterinären anser men det kan vara nödvändigt att justera hovbeslaget redan i akutstadiet.

När "fånganfallet" stabiliserat sig något är det viktigt att komma in till kliniken för röntgen av hovarna.
För att bestämma rotationsgrad och eventuell sänkning utförs mätningar av hovbenen på röntgenbilderna. Korrigering av hovarna utförs därefter av klinikhovslagare som noggrant kontrollerat hästens bilder tillsammans med veterinären för lämpligt sjukbeslag.

Hästen kommer att följas upp enligt en vårdplan och det tar ofta flera månader innan det går att börja rida på den igen.
Varje patients viloperiod måste bedömas individuellt och baseras bland annat på graden av fång och behandlingssvar.

« Tillbaka