StartsidanHosta

Många av de hästar vi möter här på kliniken har redan prövat någon behandling hemma i sitt stall men har ändå fortsatt hosta. Det finns många skäl till varför hästar hostar. Vanligaste orsakerna är virus, bakterier, svamp, olika allergener och hästens närmiljö.

En vanlig ”snuva”, vanligtvis ett virus, kan vara väldigt intensiv med mycket ”hosta” och feber, samt lite lätt rinnig näsa. Spontanläker oftast efter ca 10-12 dagar om hästen erbjuds vila/mindre träningspass. Rid ej hästen svett perioder då du känner att den har en lätt snuva.

Bakteriell luftvägsinfektion, som tex streptokock infektioner, kan vara mer segdragna med feber över en längre tid. Kraftigare näsflöde, tom riktigt gulgrönt, hästen kanske hostar stora ”loskor”. Blir hästen ej symptomfri under en 14 dagars period krävs i regel veterinärundersökning och eventuellt antibiotikabehandling. Vissa bakteriella infektioner kan vara riktigt envisa och kräva upprepade antibiotika behandlingar. En typ av bakterie: Nicotinella Semolina, är en seg ”rackare” som kan ge som enda symptom tråkig långvarig hosta.

Svampinfektioner i luftvägarna är mycket ovanligt . Om de ej spontanläker krävs i regel omfattande provtagning och miljöinspektion av stallar och foder innan behandling sätts in.

Hästens närmiljö är mycket viktig för andningsvägarna. Ren luft i tillräckligt stor mängd samt ren och dammfri miljö är viktiga grundförutsättningar för en frisk häst. Daglig utevistelse är alltid att rekommendera.

När hästarna genomgår en allergiscreening här på kliniken tas både blodprover och oftast prover från hästens andningsvägar också. Efter att analyssvar har kommit kan behandling påbörjas.

En allergisk häst måste få en ändrad livsstil. Den kanske måste få annan ströbädd, annat foder och ibland också annan hage.
Har hästen en allergi för vissa växter måste kanske någon sakkunnig på växter komma och hjälpa dig med att inspektera vad som verkligen växer i hästens hage.

Många gånger räcker det med att genomföra miljöåtgärderna för att få hästen frisk. Några av patienterna behöver ibland både miljöåtgärd plus en period med mediciner för att tillfriskna.
Vet du om att du har en allergisk häst får du hjälp och råd här på kliniken om hur du med miljöåtgärder, mediciner och andningstekniska hjälpmedel kan förebygga hostattacker. Det finns tex ett nässpray (Nostril vet) som när det puffas upp i näsan på en allergisk häst fungerar som en skyddsbarriär mot de partiklar hästen inte tål när de annars skulle nå nässlemhinnan.
Det finns även möjlighet att framställa autogent (kroppsegna) vaccin just till en specifik häst.

Stall och skötselrutiner är viktiga för luftens kvalitet. Det är bra om boxar i stallet rengörs samtidigt och att stallgången fuktas före sopning. Försök att inte ha några hästar i stallet under rengöringen. Ventilationen av ett stall är viktigt att man planerar för. Det finns flera fackmän att konsultera om man känner sig osäker.

Det går inte att få en kliniskt ren stallmiljö, det förstår alla som håller på med hästar. Vistas en häst eller en människa längre tider i en osund miljö där individen utsätts för stora mängder av ämnen som lätt framkallar allergier inträffar allergier till slut hos vissa av dessa individer.
Enkelt kan man säga; om en häst under en längre tid utfodras med mögligt hö kommer sannolikheten för att denna häst skall drabbas av en allergisk hosta att öka mångdubbelt!!!

Allergener= allergiframkallande ämnen som hos disponerad häst framkallar allergiska reaktioner. En individ kan redan från tidig ålder vara allergisk för vissa ämnen, men i de flesta hästars fall krävs oftast en exponering en längre tid för att en allergi skall uppstå.

Hur kan du veta om just din hästs orkeslöshet beror på andningen? Enkla små tips är att räkna viloandningsfrekvensen. En hästs lungfunktion avspeglar sig direkt på andningsfrekvensen. Normal viloandning är 8-16 andetag per minut.
Vidgade näsborrar i vila eller fortfarande 20 min efter ett tuffare ridpass är ett varningstecken.
Hosta som inte ger med sig. Missljud från andningsvägarna under arbete.

Jämför alltid dina iakttagelser från din häst med iakttagelser från andra hästar. Lär dig vad som är normalt. Lyssna på andningen på hästar som tränar, kan de låta olika och alla vara normala. Att titta på en hopptävling där det hoppas riktigt höga klasser ger dig värdefull kunskap. Visste du att hästen håller andan då den hoppar ett hinder? Hur andas den i en kombination? Lyssna själv och svara.

Här på kliniken undersöks din hästs andningsvägar med hjälp av bland annat endoskopi (kamera inuti andningsvägarna), provtagning nere i luftvägar/lungor, ekg (hjärtundersökning kan ibland vara nog så viktigt vid andningsproblem), blodprov, röntgen övre luftvägar/huvud, auskultation/perkussion, avlyssning av andningsljud vid arbete.

« Tillbaka