Startsidan



Magsår

Magsår hos häst är mycket vanligare än vad många tror. Inte bara högpresterande tävlingshästar utan alla hästar som upplever stress kan drabbas. Stress är subjektivt upplevt utifrån individnivå hos varje enskild häst.
Uppskvalpande sur magsaft vid rörelse kan även det bidra till sår i magslemhinnans övre del.

Tecken på magsår kan vara:

• beteendeförändringar såsom ovilja till arbete, slår mot skänkeln, ogillar att få gjorden dragen

• dålig aptit

• matt hårrem

• nedsatt prestation

• viktförlust

• återkommande kolik

• flemar = står o lyfter överläppen

Så här går undersökningen till:
Då du bokat din gastroskopitid börjar din och hästens förberedelser för undersökningen. 14 timmar före gastroskopin skall hästen fasta. Vi försöker alltid boka en morgontid så att det blir minimal stress för hästen som fastar. Det betyder att för en undersökning kl 10 skall hästen fasta från kl 20 kvällen före. Tag bort rester av hö/hösilage, men självklart full tillgång till vatten. Bädden skall inte bestå av något den kan äta såsom tex halm eller halm/rapspellets. Detta för att vi skall kunna göra en optimal undersökning. Medtag lite frukost bestående av grovfoder (hö/hösilage) till kliniken.
Väl framme här kommer din häst att vägas, rogivande medicin att tillföras intravenöst och eventuella blodprover att tas. Gastroskopet förs sedan ner via näsan, svalget, matstrupen och ner till magsäcken. Med den rogivande medicinen blir undersökningen lugn och utan stress för din häst.
Efter gastroskopin får hästen återhämta sig i en box och när sederingen har slutat verka får den äta sin frukost samt erbjudas ljummen mash-gröt i dagstallet.

Olika typer av magsår samt gradering av sår
Sår i matsmältningskanalen kan ses i matstrupe, magsäckens olika delar samt i tunntarmens främsta del. Beroende på var såren finns svarar de olika på medicinering.
Det finns två tydliga olika magsårsvarianter:
ESGD (Equine Squamos Gastric Disease) (sår i den kutana (icke körtelskyddade) övre slemhinnan i magsäcken)
”ESGD-såren” graderas sedan i 4 olika grader alltifrån utseende och omfattning
EGSD (Equine Glandular Gastric Ulcers) (sår i den glandulära/körtel/delen av magsäck) här finns ännu ingen gradering utan mer en utseende beskrivning.

Behandling av magsår
Behandlingen av magsår anpassas till vilka förändringar hästen har och även med hänsyn till övriga fynd som framkommit vid undersökningen som tex. resultat av blod och avföringsprover.
Vid behandlingen behöver ofta foder, utfodring, livsföring och ströbädd anpassas i kombination med mediciner och eventuella fodertillskott. Tillsammans med dig som djurägare utarbetar vi en plan för just din häst.

« Tillbaka