StartsidanAvlivning

Ett svårt beslut

De flesta djurägare kommer någon gång ställas inför det svåra beslutet att behöva ta bort sitt älskade djur. Det kan vara på grund av att djuret fått en sjukdom som gör att det inte kan fortsätta leva ett bra liv, hög ålder eller ägarens personliga skäl.

För oss på kliniken är det mycket viktigt att slutet blir värdigt, oavsett djurslag. Vi har stor förståelse i allt vad det rent känslomässigt kan innebära för dig som ägare till djuret, då de flesta av oss någon gång själva befunnit oss i samma situation

Hästar avlivas här i stillhet, inga andra hästpatienter stör. Vi är utomhus och hästen får beta gräs om årstiden erbjuder.
Hästen förbereds inne på kliniken genom vägning och anbringande av intravenös kanyl i en halsven. Vi går därefter ut och den får en rogivande medicin. Efter en stund söver vi hästen, precis som vid en vanlig narkos. När hästen lagt sig ner tillför vi avlivningsmedel. Skulle hjärtat inte sluta slå inom minuter kommer veterinären att ge ett hjärtstick som stannar hjärtat. Senare samma dag transporteras hästen bort för destruktion.

Medtag eventuella försäkringsdokument och hästpass vid avlivningen då detta skall stämplas samt att du kan legitimera dig som ägare

« Tillbaka