StartsidanLaboratorie

Blodprov
Alla förekommande blodprovsanalyser för samtliga djurslag kan analyseras antingen på kliniken eller på annat lab då vi har ett samarbetsavtal med ett av Europas största, certifierade veterinärlaboratorier.

Urinprov
Snabbstickstester, densitet, sediment, odling bakterier ev. resistensundersökning.

Träckprov (avföringsprov)
Analyser utförs på häst, hund och katt avseende parasitförekomst, kvalitativ analys.

Hudprov
Skrapprov, bakt. prov, parasitkontroll, cytologi och biopsier.

Provtagning luftvägar häst
Med hjälp av kamera (video endoskopi) går vi ner i din hästs andningsvägar och tar prover.

« Tillbaka