StartsidanVaccination till reducerat pris

Vi erbjuder vaccination som en service till ett reducerat pris till våra kunder. Vi kör inte ut till Er, men kommer ni förbi med hästen; antingen in på kliniken eller om din häst är lugn och snäll - kvar i trailern, så hjälper vi er. Vid klinikbesök kan du även väga din häst utan kostnad. Ring oss så hjälper vi dig, klicka på tel:040-400242

Vilket vaccin skall du välja till din häst?

Din hästs livsstil och ras/förbundstillhörighet spelar roll för hur du behöver vaccinera din häst.

Icke tävlande hästar behöver basvaccination mot stelkramp och influensa samt eventuellt tilläggsvaccination med botulism-vaccin och herpesvirus.

Tävlande hästar skall vaccineras i enlighet med riktilnjer från respektive förbund och eventuella tilläggsvaccinationer för botulism-vaccin och herpesvirus.

Ridskolehästar och andra hästar med förhöjd kvarka risk kan även behöva skydd mot Streptokockbakterien i kvarkakomplexet.

Vaccinationsregler:
Svenska Ridsportförbundet, klicka här

Svensk Travsport, klicka här

Svenskgalopp, klicka här

Stelkrampsvaccination
Eftersom stelkramp lätt kan förebyggas med hjälp av vaccination ersätter inte försäkringen kostnaderna om hästen saknar vaccinationsskydd.

Tillverkare av vaccin rekommenderar alla olika intervall mellan vaccinationstillfällena, därför är vår rekommendation att följa tillverkarens råd kring hur ofta hästen bör återvaccineras.

Botulism vaccination
Botulism är en bakteriell förgiftning som ger förlamning och plötsliga dödsfall hos hästar och andra djur. Bakterierna förekommer oftast i skadat hösilage/hö. Vaccin mot botulism finns tillgängligt till hästar i Sverige. Vaccinet är säkert med en god effekt mot botulism av typ B. Andra typer av botulism har inte påvisats bland hästar i Sverige.

Grundvaccination är tre vaccineringar med en månads mellanrum, åtföljd av årlig revaccinering. Fullgott skydd förväntas två veckor efter tredje grundvaccineringen enligt tillverkaren.

Herpesvaccination
Hästens herpesvirus (EHV) är ett vanligt förekommande virus. Hos häst är typ 1 och 4 dominerande. EHV-1,4 orsakar övre luftvägsinfektioner, abort och/eller neurologisk sjukdom. Viruset är en främst luftburen smitta och sprids genom droppinfektioner. Symptom kanvara feber, nedsatt aptit, trötthet,näsflöde, hosta, onormala andningsljud, svullnad i benen samt vinglighet i hästens bakdel. Idag finns det vaccin mot EHV-1,4.

Vaccin med indikation mot abortering orsakad av EHV-1 kan ges förebyggande till dräktiga ston enligt tillverkarens rekommendation, vanligtvis i månaderna 5, 7 och 9 i dräktigheten.
Vaccin med indikation mot luftvägsinfektion orsakad av EHV-1 och EHV-4 kan ges förebyggande enligt tillverkarens rekommendation, vanligtvis en grundvaccination med 4-6v mellanrum följt av påfyllnadsdos varje halvår.

Kvarkavaccination
Vaccin som ger en aktiv immunitet mot Streptococcus equi, den bakterie som orsakar kvarka hos hästar.
Grundvaccination: Två vaccinationer med 4v mellanrum ger ett minst två månaders skydd


« Tillbaka