StartsidanEndoskopi

Hosta, näsflöde eller andra andningsrelaterade symptom kan ofta behöva undersökas med endoskopi (videoundersökning av andningsvägarna) för att en diagnos kan kunna fastställas. I samband med undersökning finns bra möjligheter till provtagning direkt från andningsvägarna.
Med videoendoskopet filmar vi hela undersökningen från näshålan, svalget, ner i trachea och huvudbroncherna i lungan.
Genom videoendoskopet kan vi spola och inspektera luftsäckar, ta prover från svalg ner till lungan.
En gripklo kan även manövreras och plocka bort främmande kroppar från svalget.

Inga specifika förberedelser behövs innan undersökningen. Boka tid via telefon. Vi kanske behöver planera för undersökning vid arbete, blodprovstagning eller annat som har samband med din hästs andningsrelaterade problem.

« Tillbaka