StartsidanUtlandsresa

Ändamål och resans varaktighet:
• Tävling – nordiska länderna
• Tävling övriga EU länder max 10 dagar
• Tävling mer än 10 dagar och träning och avel
• Permanent export

ID-handling
Alla hästar som ska transporteras måste inneha en godkänd ID-handling/pass av EU standard. När det gäller äldre hästar så är det viktigt att man kontrollerar att passet är EU anpassat. I annat fall måste man ordna det innan man åker.
Nederländerna & Belgien har som första länder inom EU infört att alla, även svenska hästar som är i landet endast temporärt, måste vara chipmärkta för att få ett nytt hälsointyg för vidare eller returresa. Räkna med att fler EU länder på sikt kommer att införa detta så kontrollera vad som gäller i det landet du ska till innan du ger dig i väg på resan.
Vi rekommenderar att hästar som ska resa utomlands ska vara chipmärkta eller frysmärkta (endast travhästar).

Hälsokrav
Man kan dela upp resmålen i Norden, övriga EU, europeiska icke EU länder och övriga världen. Det är viktigt att tänka på att p.g.a smittskyddsläget så kan reglerna ändras mycket snabbt. Var därför noga med att kolla upp att inga tillägg har tillkommit inför varje resa så att ni inte blir stående med er transport någonstans på vägen.

Vaccinationer & provtagning
Man skiljer på hälsokrav som ställs av de veterinära myndigheterna för att få transportera hästar och eventuella regler för att delta i tävlingar, träningar, för avel etc. Vi kommer här att enbart beröra vad de veterinära myndigheterna har för krav.

Det finns inga krav på vaccinationer mot hästinfluensa mm för att transportera hästar inom Norden, EU och övriga Europa. När det gäller länder utanför Europa så har de, som vi hade tidigare, egna regler för varje land. Om du ska skicka en häst till ett land utanför Europa så kontakta din speditör som alltid har uppdaterad information om varje lands lokala regler, både vad gäller vaccinationer, provtagning och övriga hälsokrav.

Inom EU samt Norge, Schweiz, Lichtenstein krävs ingen speciell provtagning. OBS det kan ändras kvickt p.g.a lokala utbrott av olika sjukdomar. Kontrollera alltid alla regler inför varje resa för att undvika kostsamma problem.


Memo för tävlingsresa till Danmark, Norge, Finland:
• Hästen måste ha en godkänd ID-handling.
• Hästar som ska tävla i Sverige, Danmark, Finland eller Norge behöver inte ha hälsointyg när de reser mellan dessa länder. De kan resa utan hälsointyg i upp till fem dagar före första tävlingen och upp till fem dagar efter hästens sista tävlingsdag.
• När du åker till tävlingen måste du kunna visa att hästen ska tävla genom att till exempel visa en startlista.
• När du reser tillbaka måste du visa ett tävlingsintyg, bevis, på att du har deltagit i tävlingen.
• Om hästen redan har ett giltigt hälsointyg (gäller max 10 dagar) behöver du inte visa några andra handlingar.
• OBS! För resa till Danmark och Finland behöver du inte visa dina handlingar utan de behövs endast om du stoppas i en kontroll eller dyl. I Norge, som inte är med i EU, visas handlingarna för tullen i samband med gränspassagen.

Memo för tävlingsresa till övriga EU länder och Schweiz, Lichtenstein:
• Resan får vara max totalt 10 dagar från utfärdandedatum till återinförseln till Sverige.
• Godkänd ID-handling.
• Hälsointyg från en officiell veterinär i Sverige utfärdat inom 48 timmar före avresan.
• Från hemmastallet i Sverige. Du kan resa på samma intyg totalt max 10 dagar.
• Resplan, gäller om du reser mer än 8 timmar.
• OBS! Du är skyldig att spara intygen 6 månader efter resan för att kunna visas upp vid eventuell kontroll i efterhand.

Memo för resa för tävling mer än 10 dagar, träning och avel mm till EU länder samt Schweiz och Lichtenstein (för regler för tävlingsresa till de nordiska länderna se undantagen ovan):
• Godkänd ID handling.
• Hälsointyg från en officiell veterinär i Sverige utfärdat inom 48 timmar före avresan från hemmastallet i Sverige.
• Resplan , gäller om du reser mer än 8 timmar.
• Före vidare resa från slutmålet eller för returresa till Sverige krävs nytt hälsointyg från i avsändarlandet godkänd officiell veterinär. Detta nya intyg är på samma sätt som ovan giltigt max 10 dagar från utfärdandet.

Permanent Export till samtliga EU länder inkl. de nordiska (ej Finland) samt Schweiz och Lichtenstein:
• Godkänd ID-handling.
• Hälsointyg från en officiell veterinär i Sverige utfärdat inom 48 timmar före avresan från hemmastallet i Sverige.
• Resplan , gäller om du reser mer än 8 timmar.
För resor till övriga länder kontrollera alltid med din speditör om vad som gäller.

Vid införsel av hästar från Rumänien till Sverige eller andra EU-länder gäller särskilda regler på grund av Equin Infektiös Anemi (EIA). EIA förekommer i Rumänien i högre omfattning än i övriga EU.

OBS! Det är mycket kostsamt och självklart olagligt att transportera hästar utan giltiga handlingar.

Glöm inte heller att det så fort du ska resa utanför EU området fortfarande krävs tullhandlingar, inkl. för Norge!!!


Frågor hänvisas till:
JENNY THOLIN spedition ab
INT SPORTHORSE TRANSPORT
Tel: +46(0)705 94 26 93 - email: jenny.tholin@telia.com


Vi reserverar oss för ändringar i lagstiftingen.

« Tillbaka