StartsidanKennelhosta

De flesta samtal från hundägare då deras hund fått kennelhosta är misstanke om att deras hund satt något i halsen. De första symptomen kommer ofta akut efter att hunden ätit, druckit eller ansträngt sig.

Kennelhosta kan uppvisa varierande symptom då det är ett samlingsnamn för flera olika smittämnen. Vanligast i Sverige är Hundens parainfluensavirus typ-2 (CPiV-2) och Hundens respiratoriska coronavirus (CRCoV). Även Hundens adenovirus typ-2 (CAV-2), Hundens herpesvirus typ-1 (CHV-1) samt bakterien Bordetella Bronchiseptica påträffas vid kennelhosta.

Smitta
Från det att hunden träffar på smittan brukar det dröja ca 2–10 dagar innan den blir sjuk. Tänk på att om du vet med dig att din hund träffat smittade hundar kan din hund smitta andra hundar tio dagar från den misstänkta infektionen. Vanligaste smittvägen är via nos-nos kontakt eller via hosta/nysning. Även vattenskålar och via människor kan hundar smittas.

Om man har träffat en hund som hostar så var noga med att byta kläder och skor och tvätta händerna innan du går hem till din egen hund. Enligt SVA (Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt) rekommenderas följande: Baserat på vetenskapliga studier bör en hund som har kennelhosta inte träffa andra hundar eller vistas på hundklubb, hunddagis och liknande under två veckor från det att den började hosta, eftersom det är under denna tid en hund som längst kan vara smittförande med CPIV-2 och CRCoV.

Sjukdomsförlopp
Alla smittade blir inte sjuka. Kennelhosta är en vanlig sjukdom som för de allra flesta inte orsakar allvarlig sjukdom, även om det kan vara nog så besvärande med den kraftiga hostan. Hunden kan hosta så intensivt att det slutar med en harkling eller upphostning eller ”kräkning" då hunden kan få upp klart till vitaktigt slem. Tecken på att sekundärinfektion har tillstött är exempelvis feber, allmänpåverkan och gult/gulgrönt nosflöde. Vid dessa komplikationer behöver medicinering ordineras av veterinär.
Kennelhosta smittar inte till andra djur eller människor.
Vanligen är hundarna inte allmänt påverkade och sjukdomen avklingar i flertalet fall på 7-10 dagar. En del hundar kan hosta upp till tre veckor. Det förekommer dock att hundar blir mer påverkade av sin sjukdom med upphörd aptit och påverkat allmäntillstånd.

Diagnos
Diagnos ställs oftast av de typiska symtomen och ibland utförs en kompletterande röntgenundersökning av lungorna.
Om man vill provta för att försöka hitta orsaken till kennelhostan så har man troligen störst chans att hitta smittämnet om man provtar under de första dagarna som hunden hostar (men det är tyvärr ändå inte säkert att man hittar orsaken).
Om hunden utvecklar sekundärinfektion behöver hostan utredas vidare. Röntgenbilder över lungorna, blodprov och ibland avföringsprov som en del av utredningen. Röntgenbilderna och blodprovet kan hjälpa till att se om hunden har tecken på lunginflammation, eller om det finns någon annan uppenbar förklaring till hostan, till exempel tumörer eller vätska i lungorna (vilket kan ses vid hjärtsvikt). Även avföringsprov för att leta efter parasiter som kan leda till hosta.

Behandling
Hostdämpande bör användas med återhållsamhet då hostan är till för att få upp slemmet från lungorna.
Vila, ingen ansträngning. Mät hundens kroppstemperatur dagligen. Ge hunden chans att läka ut, ingen stress. Precis som vid influensa hos oss kan sjukdomen ibland bana väg för sekundär bakteriell infektion, som kan nå lungorna och orsaka lunginflammation (pneumoni).
Tecken på att sekundärinfektion har tillstött är feber, ibland uppemot 40¤, hunden blir ovanligt trött och får ofta snabba korta andetag. Vid dessa komplikationer behöver hunden undersökas och medicinering ordineras av veterinär.

Förebygg
Bra vaccin är viktigt då en hund som haft kennelhosta inte är skyddad mot att få sjukdomen igen vid ett senare tillfälle.

Vaccin finns dels som
1) Injektion: Parainfluensa, (ger visst skydd) eller
2) Nosdroppar: Innehåller både parainfluensavirus och Bordetella bronchiseptica komponent (för förbättrat skydd).
3) Injektion: Innehåller Bordetella komponent, bra skydd (tilläggsvaccin)« Tillbaka