StartsidanKorsbandsskada

Korsbandsskador i bakknät drabbar oftast medelstora till större hundar. Hunden kan få en partiell (uppfibring/uttänjning) eller total ruptur av korsbandet.
Till en början blir hunden "blockhalt" (går ej på benet) och leden svullnar. Efter undersökning på kliniken får hunden strikt vila och antiinflammatorisk medicinering för att minska svullnaden i leden. Röntgen av knäleden utförs generellt på det tidiga återbesöket när den initiala svullnaden lagt sig. Misstänks komplicerande skelettskada röntgar vi direkt. Vid ett tidigt återbesök bestäms sedan om en operation kommer att krävas eller om korsbandet kan påbörja en konservativ (utan operation med vila och sedan kontrollerad uppträning) läkning. Oavsett val av läkning kommer oftast båda typerna erbjudas remiss till rehabilitering oftast i form av tex simning.« Tillbaka