StartsidanAvlivning

Ett svårt beslut

De flesta djurägare kommer någon gång ställas inför det svåra beslutet att behöva ta bort sitt älskade djur. Det kan vara på grund av att djuret fått en sjukdom som gör att det inte kan fortsätta leva ett bra liv, hög ålder eller ägarens personliga skäl.

För oss på kliniken är det mycket viktigt att slutet blir värdigt, oavsett djurslag. Vi har stor förståelse i allt vad det rent känslomässigt kan innebära för dig som ägare till djuret, då de flesta av oss någon gång själva befunnit oss i samma situation.

De flesta djurägare vill vara med vid avlivningen, dels för att de vill att djuret ska känna sig trygg, dels för att de själva vill vara med och se att djuret verkligen är dött. Att vara med och ta farväl och själv se att djuret är borta är en viktig del i bearbetningen av sorgen. Vill du inte vara med så behöver du naturligtvis inte vara det.

Vid avlivningen får hunden först en spruta med rogivande och smärtstillande medicin. Det är litet individuellt hur lång tid varje djur behöver för att bli fullt rofylld. Du sitter med ditt djur under cirka tio minuter under denna del,

När du som djurägare och veterinären anser att inte mer rogivande behövs kommer djuret att sövas ned mycket djupt och i de flesta fall dör hunden kort efter denna injektion. Skulle hjärtat fortsätta slå kommer veterinären att ge ett hjärtstick så att hjärtat stannar och djuret är dör.

Djuret somnar in helt lugnt och stilla. Ibland kan hunden ta några tyngre andetag innan andningen helt upphör. Då andningen upphört kontrolleras noga att djuret inte längre lever.

Medtag legitimation när du kommer till kliniken då du behöver legitimera dig som ägare till ditt djur då du fyller i 'anhållan om avlivning'.

Vad händer med djuret sedan?
Om du som djurägare inte väljer att ta hem djuret efter avlivningen kan vi ombesörja gemensamhetskremering.

Separat kremering: Vill du ha askan efter ditt djur får du själv ombesörja transport och hämtning hos Djukrematoriet Sysav, Spillepengen i Malmö. Djuret kremeras då enskilt, och du får välja ut en urna.« Tillbaka