StartsidanTårkanal

Rinnande ögon där damm och tårvätska bildar ett hårt sekret som fastnar i pälsen under ögat är vanligt förekommande. Tilltäppta tårkanaler kan vara en orsak till att tårvätskan rinner över kanten på nedre ögonlocket. Stopp i tårkanalerna kan åtgärdas. Här på kliniken sederar vi hunden och lägger en lokalbedövningssalva i ögat så att det på ett säkert sätt går att spola tårkanalen på din hund.
Hunden kan ha fått sekret eller slaggprodukter efter en ögoninfektion som stoppar upp tårflödet. Tårkanalen mynnar i hundens näshåla så normalt sett rinner tårvätskan ut där.
Hundar där tårvätskan rinner ut på pälsen nedanför ögat kan även ha en medfödd missbildning med antingen ett membran i tårkanalen eller helt avsaknad av tårkanal. På filmen kan du se när vi spolar rent tåkanalen på en hund.« Tillbaka