StartsidanHerpesvaccination tik

Här på kliniken kan du vaccinera din tik för att förebygga valpdödlighet orsakad av herpesvirus

Det här är information om herpesvirus hos hund:
Vuxna hundar drabbas av en mildare luftvägsinfektion orsakat av herpesviruset. Nyfödda valpar däremot under två till tre veckorsålder drabbas istället av en allvarligare och ofta dödlig infektion. Dessa dödssjuka valpar ingår i syndromet “fading puppy”. Dräktiga tikar som insjuknar överför herpes till valparna inuti livmodern. Resultatet blir att fostren tillbakabildas, aborteras eller att valparna föds döda.
När en vuxen hund drabbas av herpesviruset bildas en livslång infektion. Viruset smittar oftast via luftvägarna och genom direktkontakt mellan hundar. Infektion med herpesvirus CHV-1 ger en livslång infektion. Viruset finns latent i hundens kropp och kan aktiveras, varpå hunden återigen blir smittförande. Stress, till exempel en dräktighet, kan leda till att viruset återaktiveras

Vaccinationsprincip:
Det är bara parade och förmodat dräktiga tikar som vaccineras. Vaccinationen ger inte tiken skydd mot infektion. Den ger heller inget bestående skydd hos valparna
Tiken vaccineras aktivt för att inducera passiv immunitet hos valpar och därigenom förebygga dödlighet, kliniska tecken och skador orsakade av herpesvirusinfektion under de första levnadsdagarna.

FÖRSTA VACCINATIONEN: Under perioden från att löpningen börjar till senast 10 dagar efter förmodad betäckning.

ANDRA VACCINATIONEN:: 1-2 veckor före beräknad valpning.

Revaccination: Under varje dräktighet, enligt samma schema.« Tillbaka