StartsidanLeptospira hund

Leptospira är en bakterie som kan vara dödlig och kan smitta både till människa och hund. Sjukdomen är ännu relativt ovanlig i Sverige men utbredd i andra europeiska länder inklusive Danmark. Vaccination mot Leptospira ingår i basvaccinationerna i de andra länderna.

Hur kan din hund smittas?
Smittvägen går från urin från det smittade djurets njurar till dig eller din hund. Stillastående vatten som innehåller smittad urin är en grogrund där bakterierna kan föröka sig. Råttor och andra smågnagare kan bära smittan utan att själva bli sjuka. De sprider bakterien till sin omgivning via sin urin.
Störst risk löper jakthundar, gårdshundar. Hundar i hundtäta miljöer och som kommer i kontakt med råttor, möss och deras urin/avföring och infekterade vattendrag.

Symptom och inkubationstid
Det tar nästan en vecka från smitta tills hunden börjar visa tidiga symptom. Symptomen är till en början relativt ospecifika som feber, skakningar, dricker och kissar mer, vill ligga. Kräker, får diarré. I ett senare skede ser man att njurar , lever och i vissa fall lungor slås ut.
Om inte behandling sätts in ett tidigt skede följer förloppet oftast med dödlig utgång.
Tänk på att bakterien förökar sig i njurarna och att den smittade hunden kan smitta dig med sin urin rakt genom din hud.

Skydd
Ett vaccin finns som ger skydd mot 4 olika serotyper av bakterien
Kan ges till valpar från 6v
Kan ges till dräktiga tikar
Kan ges till alla hundar när som helst i livet
Grundvaccination är två vaccinationer med 3 max 4 v mellan vaccinationerna. Årlig revaccination.« Tillbaka