StartsidanOtit

Öroninflammation hos hund, otit

Ett friskt hundöra luktar inte illa. Öronlappens insida skall ha en blekrosa hud. I hörselgången ska det vara sparsamt med vax. Hunden skall inte ha ont när man tar i och runt öronen. Friska öron behöver inte rengöras.

Symptom på öroninflammation

Har din hund något eller några av följande symptom?

-överdriven brunsvart eller gulaktig produktion av öronsekret som bara kommer igen o igen även om du själv torkar
rent öronen.
-sötsyrlig lukt från hela din hund och ffa öronen
-kliande med tass i öronen eller att hunden gnider huvudet mot golvmattor, huvudskakningar.
-smärta i varierande grad, alltifrån att hunden gnyr till när halsband tas av, eller smärta när du råkar ta vid öronen, till
lindrig nedstämdhet eller att hunden viker det sjuka örat ner och ibland lutar huvudet på sned
-röda svullna öron, svullen hud på insidan av öronlapparna/hörselgången. Vid kraftig inflammation kan den släta fina
huden tom bli ”kullrig” och vecken i örat svullna upp och det bildas sekret.

Öroninflammation, otit, är en vanligt förekommande sjukdom hos hund. Det är mycket viktigt att veterinären hjälper dig och din hund genom att ta reda på vad som händer nere i hörselgångarna. Ett öronprov rekommenderas ALLTID vid första undersökningen för att avgöra vad det är som växer eller lever i hörselgången och därmed kunna bestämma vilken behandlingsplan som skall användas.

Orsaker

Beroende på vilken infektion vi hittar särskiljer vi på olika typer av öroninflammationer.

Svampinfektion
Malassezia pachydermatis (jästsvamp) är den vanligaste orsaken till otit. Denna typ av svamp som växer i öronen ger en mild-måttlig klåda, varierande smärta och ett svartbrunt sekret i hörselgången. Malassezian kan många gånger vara riktigt svår att bli av med och det är viktigt att du får hjälp hela vägen genom behandlingen så att behandlingen inte avlsutas förrän hörselgången och trumhinnan har ett friskt utseende och att hunden blir kvitt sin molande öronvärk. Malasseziasvampar förökar sig inte i ett friskt öra, det måste finnas faktorer som gör miljön gynnsam för detta. Oupptäckt allergi kan vara en orsak till att örat först blir varmt, rött, svullet, trångt och fuktigt och därmed inbjudande för Malasseziasvampar att föröka sig och växa i.

Bakterier
Vanligast förekommande bakterier vid otit är Staphylococcus intermedius och Pseudomonas aeruginosa. Vid bakteriell infektion blir örongången ofta utfylld med ett tunnflytande ljusgult, illaluktande var. Ibland mer kolafärgat. Huden i örat rodnar och ömmar kraftigt. Ofta håller hunden huvudet snett med det sjuka örat nedåt och skakar det försiktigt för att bli kvitt smärtan

Ohyra
Öronskabbdjur (ofta smitta från katter) ger klåda i öronen och det bildas även här stora mängder sekret. Klådan kan bli mycket intensiv och hunden kliar sig nästan oavbrutet

Öronbehandlingar
Ironiskt men sant hittar vi av och till hundar som har kraftigt svullna, smärtsamma, kliande öron som har reagerat på vätskor som droppats ner i öronen. Ofta ser man hur huden "flagar" ända ut i öronlappen. Vid provtagning av öronen kommer vi att se speciella celler i cytologin som kroppen producerar vid dessa tillstånd. Om hundens öra tidigare varit infekterat och på grund av vad som från början orsakat infektionen och de skador eller sjukdomstillstånd som då orsakades kan vissa preparat vara NO-NO att använda. Till och med preparat som säljs receptfritt på apoteket kan orsaka sekundära otiter eller smärta, klåda hos din hund. Var tex trumhinnan hel när du började spola ur öronen? Fanns skador i slemhinnan i nedre hörselgången? Låt oss hjälpa dig att hitta en diagnos och en behandling som hjälper din hunds dåliga öron.


Främmande föremål
Ett främmande föremål i örat, som ett sädesax eller små strån från halm eller hö eller päls från djuret självt, ger också ”klåd” symptom. Typiskt vid otit orsakad av främmande föremål är att hunden skakar intensivt på huvudet och att klådan utvecklats snabbt.


Andra systemsjukdomar
Hormonrubbningar såsom nedsatt funktion i sköldkörteln kan ge upphov till öroninflammation. Därutöver kan öroninflammation förekomma hos hundar med specifika auto-immuna eller ärftliga sjukdomar.

Återkommande, kroniska, öroninflammationer:
Vissa hundar kan ha haft flera öroninflammationer och det är då viktigt att veterinären hittar underliggande orsaken som lett till att örat blivit inflammerat. Allergi är en vanlig sjukdom hos hundar och måste beaktas vid utredning av återkommande inflammationer i örongången. Hundens hud är ofta det organ som först reagerar på allergier genom att aktivera histamin-produktionen. Huden i örat är den mest känsliga delen av huden. Svårbehandlade öroninflammationer kan ofta bero på allergier men polyper eller andra nybildningar inne i örat kan bidra till att det är svårt att läka ut en öroninflammation. Följ veterinärens rekommendationer och eftervårdsråd även när det verkar som allt är bra för att förhindra återfall

Behandling

Avgörande för vilken behandlingsstrategi som kommer att användas för att få just din hund frisk beror på vad som framkommer på den första undersökningen och provtagningen. Veterinären lägger upp en behandlingsplan med tydliga etappmål och du kommer att bli väl insatt i vad som behöver göras för få friska öron på din hund.

Öronrengöring
Rengöring av öronen ingår oftast som en del av behandlingen. Rengöring är viktigt för att få bort smuts och sekret som retar, för att minska bakterie- och svamptillväxt och för att öronmedicinen ska komma åt att göra nytta
Lugnande och smärtstillande medel kan ges vid behov om din hund upplever obehag vid öronrengöringen här på kliniken« Tillbaka