StartsidanPyometra

Livmoderinflammation (pyometra)

25% av alla tikar under 10 år kommer statistiskt att drabbas av livmoderinflammation. Ordet pyometra som oftast används av oss veterinärer betyder pyo=var och metra=livmoder. Pyometra drabbar i regel tiken inom tre månader efter löpningen.
Livmodern behöver oftast opereras bort för att hunden skall bli helt frisk men ibland kan medicinsk behandling prövas.
Orsakerna är inte helt klarlagda men vi vet att under löpet förändrar hundens hormoner livmoderslemhinnan och små körtlar bildas inuti livmodern som producerar sekret. Hos vissa hundar blir det ibland svårare och svårare att efter löpet normalisera sina små körtlar inne i livmodern och cystor bildas och blir kvarstående. En sådan tik får en livmodersjukdom: cystisk endometriehyperplasi, CEH.


Cystisk endometriehyperplasi, CEH
Tikar med CEH verkar enligt vår uppfattning lättare insjukna i livmoderinflammation någon eller några löpningar senare. Ofta uppvisar dessa tikar nedsatt mående när de har CEH (före – efter – under löpning).
Efter löpning är livmodern mycket känslig för infektioner och E.Coli bakterier är den vanligaste bakterien som påvisas vid just varig livmoderinflammation ”pyometra”. Livmoderinflammationen kan utvecklas till ”öppen” eller ”sluten” pyometra. Båda varianterna kan få ett dramatiskt förlopp antingen nästan över timmar-dygn eller ett mer långdraget förlopp över veckor

Varianter av pyometra
Sluten betyder helt enkelt att cervix, livmodermunnen, är sluten = stängd och ingen vätska kommer ut genom blygden (ingen ”flytning”)
Öppen betyder att cervix står öppen och hunden får oftast brunrödgråa flytningar som syns där hunden legat eller att tiken slickar sig onormalt mycket på blygden. Ibland upplevs en dålig lukt från hunden.
Symptomen kan variera men din tik har oftast några av dessa:

-Variga illaluktande brunrödgråa flytningar (öppen pyo)
-Ökad törst då njurarna tillfälligt påverkade av gifter och inte kan koncentrera urinen
-Ökad urinering (kissar ibland tom inne)
-Dämpat allmäntillstånd
-Smärta i buken med eller utan svullnad
-Hunden slickar sig ofta vid blygden
-Minskad aptit
-Kräkning/diarré
-Flåsighet, både ökad andning och även ökad puls
-Feber ibland, ibland undertemperatur om riktigt dålig

Behandling
Din tik behöver bedömas och diagnosticeras av veterinär. Oftast tas en röntgenbild eller görs en ultraljudsundersökning samt blodprover. Inte sällan är blodsockret högt och även akutfasproteiner (”snabbsänkan”). Beroende på hundens allmäntillstånd kan ibland medicinering sättas in och hunden opereras någon/några dagar senare eller så behövs akut operation. Vid operationen avlägsnas livmoder och äggstockar, precis som vid en kastration (ovariehysterektomi, OHE). Dock är operationen mer komplicerad eftersom livmodern är stor och inflammerad. Den sjuka livmodern kan vara så skör att den riskerar att brista. Dessutom finns det en större sövningsrisk för en hund vars allmäntillstånd är påverkat. I mycket komplicerade fall har livmodern redan brustit och fritt var och bakterier finns i buken. Vid dessa tillfällen är akutoperation det enda som kan rädda hundens liv.
Det är sällan som medicinsk behandling är att föredra framför operation. Oftast är det aktuellt om hunden av någon anledning inte kan sövas eller opereras. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är stor risk för återfall vid senare löp. För att medicinsk behandling ska vara aktuell bör hunden vara i gott allmäntillstånd och den MÅSTE ha en öppen pyometra= livmodern måste kunna tömma sig

Sammanfattning
Livmoderinflammation är en mycket allvarlig sjukdom som alltid måste behandlas för att inte leda till döden. Den kan antingen ha ett mycket snabbt förlopp eller ha en långsam, gradvis utveckling över flera löpcykler. Det händer att livmodern brister och det kan leda till blodförgiftning och plötslig död.« Tillbaka