StartsidanJuvertumör

Juvertumör
Tumör står för nybildning. Om celler i området för hundens juver bildar en knöl kallas denna nybildning för juvertumör. På tikar från 5 år och uppåt är det den vanligaste tumörformen. Även hanhundar kan drabbas men det är mycket ovanligare.
Ungefär hälften av tumörerna är elakartade (att det har förmåga att sprida sig i kroppen). Ring oss så hjälper vi dig klicka på tel, 040-400242


Hur känns juvertumörer?
Till en början kan en juvertumör ganska precist kännas som ett hårt okokt riskorn inne i juvervävnaden. Efter en löpning kan juvren i sig själva vara hormonsvullna och tiken kan även drabbas av skendräktighet. Det är inte ovanligt att matte eller husse misstänker att en juverdel har drabbats av en tumör men det i själva verket är en skendräktighet eller juverinflammation.
Har juvertumören fått chans att växa till sig kan den ganska snabbt anta storleken av en hasselnöt. Spridning mellan juver kan vara begränsad till bara en juverdel eller en hel juverrad

Behandling:
Operation kan i enklare fall begränsas till vad vi kallar ”en tårtbit” dvs vi avlägsnar tumören med marginalzon (skydds-zon) men låter juvret vara kvar. Ofta kan flera tumörer hittas i flera juverdela och då väljer vi att antingen operera bort ”en kvadrant” (juver 1-2 eller 3-4-5) eller en ”hel juverrad” (juver 1-2-3-4-5). Att ta bort hela juver kallas mastektomi. Är din tik 8 år eller äldre gör vi både en lungröntgen före operationen och en pre-narkos check med ett blodprov för att bättre kunna ge hunden individ-anpassning för en så trygg narkos som möjligt.

Eftervård:
Operationen är beroende på omfattningen alltifrån relativt okomplicerad till stor smärtpåverkan. En individanpassad medicinering för att hålla hunden smärtfri är mycket viktigt efteråt. Vissa tikar där mycket vävnad tagits bort kan ibland samla serom (steril sårvätska) som behöver tappas ur. De första dagarna har tiken en kompress som skyddar operationssåret. Hunden bär även krage för att undvika att stygnen slickas eller bits upp. Efter 14 dagar är det tid för stygntagning och läkning av hud i detta område är mycket god.
Efter operationen kan vi även skicka iväg juvertumören till lab för PAD (patolog anatomisk diagnos). Vi sparar alltid tumörerna i konserveringsmedium lång tid (oftast flera år) efter operationen.

Att tänka på:
Okastrerade tikar har högsta incidensen av juvertumörer. Oftast kommer nya tumörer nära efter löpning när hunden är medelålder till äldre. Glöm inte att regelbundet palpera din hunds juver så att du känner den före och efter löpning.« Tillbaka