StartsidanOperation

På hund utför vi alla förekommande operationer inom både mjukdelskirurgi och ortopediska operationer. Vi samarbetar med kirurgspecialist Claes Carlsson som förbokas hit till kliniken vid avancerade kirurgiska ingrepp.

En dag på operation smådjur
På morgonen den dag operationstid är bokad för din hund kommer du att träffa en sköterska. Tillsammans väger ni hunden och ni får ställa frågorna ni undrar över. Hunden får en egen bur med vatten, liggunderlag och fäll.
Ditt djur stannar hos oss hela dagen om inget annat avtalats. Hundar tas alltid ut på promenader.
Inför operationen undersöks hunden av veterinären som lyssnar på hjärta, lungor och kontrollerar allmäntillståndet.
Djuret sövs, rakas och grundtvättas i preoperationsrummet och körs därefter in på operationssalen för en sista steriltvätt före ingreppet. Under operationen övervakas djurets narkos både manuellt och med hjälp av förstklassig apparatur. Efter operationen kontaktar vi er. Vi kommer överens om tid för hemgång. Tiden hunden behöver på uppvakningen varierar.
Ni får med er ett hemgångsråd på vad ni behöver tänka på efter operationen.

Önskas hjälp med stygntagning är den kostnadsfri. En sköterska kontrollerar operationssåret. Det finns alltid en veterinär tillgänglig om du eller sköterska anser att det behövs.

Att tänka på inför operation:
• Djuret ska fasta från midnatt kvällen innan operation
• Djuret ska ha tillgång till vatten fram till operation.
• Ge eventuellt tidigare ordinerad medicin som vanligt
• Har ni en tratt till ert djur får ni gärna ta med den, annars finns trattar att köpa här på kliniken« Tillbaka