StartsidanEKG

EKG - Elektrokardiografi
En undersökningsmetod av hundens hjärta där vi fäster elektroder på kroppen för att mäta hjärtats aktivitet. Det är viktigt att hunden är lugn under EKG analysen. Vi avlyssnar hjärtat med stetoskop i samband med EKG undersökningen. Då jämför man hur rytmrubbningar låter i förhållande till hur det ser ut på EKG´t.
EKG är användbart just för diagnos och vid behandling av rytmrubbningar på hjärtat. EKG ger även en möjlighet att bedöma storleksförändringar på hjärtat.
Vid EKG under arbete kallas det för arbets-EKG kontra vilo-EKG i stillastående.« Tillbaka