StartsidanUltraljud terapeutiskt

Stimulerar cellaktiviteten och lindrar smärta.
Ultraljud för terapeutisk behandling har 1-3 miljoner svängningar/sekund (1-3 MHz). Notera att ultraljud finns i olika energinivåer. Den svagaste används vid bildsystem, den starkaste vid kirurgi (njurstenssprängningar etc). Terapeutiskt ultraljud har energinivåer mellan dessa och är ofarligt.

Ultraljudet förs genom en kabel till det s.k. ljudhuvudet, som placeras på den kroppsdel som skall behandlas. Huden har dessförinnan smörjts in med olja eller annat ljudledande medel.

Effekten av ultraljudsbehandling är flerfaldig:
Termisk verkan: värme bildas när ljudvågorna absorberas av vävnaderna.
Smärtstillande verkan: uppkommer av värmeutvecklingen samt viss direkt nervpåverkan.
Mekanisk verkan: vibrationerna ger en mikromassage på vävnaderna och ökar cellmembranens genomsläpplighet, så att vätskor, näringsämnen och avfallsprodukter kan passera lättare.

Användningsområden
Med ultraljud kan man behandla de flesta problem som berör rörelseapparaten (muskler, leder, senor och ligament), men framförallt är den mycket effektiv vid kroniska problem, problem i senfästen, inflammationer och djupt liggande smärta.« Tillbaka