StartsidanLaboratorie

Laboratorie
Vårt eget lab eller våra avtalslaboratorier har kapacitet för att utföra de flesta tester ditt djur behöver få analyserade. Vi har samarbetsavtal och direktshipping overnight med ett av europas största, certifierade veterinärlaboratorier. Vi provtar djuren här och ditt provsvar kommer hem till dig via mejl.
När det gäller avföringsprover eller urinprover är det viktigt att behålla hunden kvar i bilen fram till provtagning så att det finns provmaterial.
Vid belastningstester för kontroll av tex cushings sjukdom eller övervakning av medicinering vid epilepsi, hypo eller hyperthyreoidism mm behöver du kontakta kliniken i förväg dels för dina egna men även för våra förberedelser inför provtagningen 040 - 400 242
Blodprov
Alla förekommande prover är möjliga att beställa. Ring så hjälper vi dig om du har frågor.

Urinprov
Hundar är ett av djurslagen som vi ofta hjälper med analys av urin. Vanligt förekommande är kontroll av kristaller eller bakterier i urinen. Provet tas här på kliniken. Ring för info.

Träckprov (avföringsprov)
Analyser utförs på hund avseende parasitförekomst, kvalitativ analys.

Vaginalutstryk
En testmetod för att se cellmognad under de olika löpfaserna hos tikar för att ge viss vägledning var i löpet tiken befinner sig.

Progesterontest
Blodprov hos tik för att bestämma hur nära ägglossning tiken befinner sig. Svar samma dag.

Hudprov
Skrapprov, bakteriologi, parasitkontroll, cytologi och biopsier.« Tillbaka