Startsidan



Avmaskning

Parasiter i tarmarna har blivit ett allt större problem i Sverige med det ökade antalet importerade hundar vi får in i hit. Diarré hos en valp kan mycket väl vara orsakad av parasiter. Tidigt avföringsprov är viktigt för att hjälpa hunden.

Tecken på att din hund har mask kan vara:
• Viktminskning
• Diarré
• Kräkningar
• Förstoppning
• Hosta
• Uppsvälld buk

Det är dock viktigt att vara medveten om att dessa symptom även kan vara tecken på andra sjukdomar, så om du känner dig osäker kontakta veterinären.

Valpar rekommenderas att avmaskas tidigt i livet. Om smitta föreligger kan tiken avmaskas under digivningen för att inte överföra spolmask via mjölken till sina valpar. Avmaskningsinervall och ålder varierar med produkt och aktuellt smittryck. Rådgör gärna med din veterinär för en avmaskningsplan.

Provtagning av mask:
Valpar och vuxna hundar kan undersökas för maskägg redan från 4 veckors ålder, och utifrån det avgörs om avmaskning är nödvändigt.
Det går bra att lämna avföringsprov till vårt lab må, ons, fre 9.15-14 och få svar samma dag. Vid analys av Giardia samt lungmask tas avföringsprov 3 dagar i rad, ca. 2 matskedar varje gång från olika ställen i avföringen, behöver kylförvaras.

Avelstikar rekommenderas undersökas med avföringsprov. Vuxna hundar rekommenderas att avmaskas efter påvisade maskägg i ett avföringsprov, eller årligen vid högt smittryck.
Vissa individer får mer återkommande infektioner än andra, då det är bra om det går att lokalisera smittkällan.

Mot bandmask, hakmask, piskmask och Toxascaris rekommenderas avmaskning endast vid påvisad förekomst.

Hakmaskinfektioner kan vara svåra att behandla. Vid påvisad infektion rekommenderas 3 kurer med 2 veckors mellanrum, och behandlingen följs upp med avföringsprovsundersökning.

På apoteket kan man receptfritt köpa avmaskningsmedel i tablettform där en dos avlägsnar de vanligast förekommande maskarna. Det är viktigt att behandla rätt, så läs instruktionerna väl.

Den vanligaste masken hos hundar i Sverige är spolmask (Toxocara canis), som kan orsaka tarm och magstörningar. Särskilt valpar och unghundar kan bli riktigt sjuka vid stora angrepp av spolmask. Vuxna hundar kan bära på spolmask utan att vara sjuka. Undersökningar har visat att 5-7% av vuxna hundar utskiljer spolmaskägg, och man anser därför att det inte är nödvändigt att avmaska hunden 1-2 gånger årligen om ej symptom visas.

Hakmask, piskmask, bandmask och Toxascaris kan också förekomma hos hund, men är inte särskilt vanliga i Sverige och man rekommenderar därför inga rutinmässiga avmaskningar mot dessa parasiter.

Mask sprids från djur till djur, men även genom kontakt med infekterad avföring eller genom att hundar äter infekterade möss och råttor. Valpar som diar kan smittas via moderns mjölk.

Hundar kan bära på olika sorters mask samtidigt, men de flesta maskar syns inte i avföringen och äggen går ej att se med blotta ögat. Bandmasken avsöndrar så kallade äggpaket som däremot kan synas. Dessa äggpaket är korta, gulvita bitar som brukar synas runt ändtarmsöppningen och i pälsen, eller som risgryn i avföringen. Om hunden är kraftigt angripen av mask händer det ibland att hunden kan kräkas upp mask.



« Tillbaka