StartsidanAvmaskning

Den vanligaste masken hos hundar i Sverige är spolmask (Toxocara canis), som kan orsaka tarm och magstörningar. Särskilt valpar och unghundar kan bli riktigt sjuka vid stora angrepp av spolmask. Vuxna hundar kan bära på spolmask utan att vara sjuka. Undersökningar har visat att 5-7% av vuxna hundar utskiljer spolmaskägg, och man anser därför att det inte är nödvändigt att avmaska hunden 1-2 gånger årligen om ej symptom visas.

Hakmask, piskmask, bandmask och Toxascaris kan också förekomma hos hund, men är inte särskilt vanliga i Sverige och man rekommenderar därför inga rutinmässiga avmaskningar mot dessa parasiter.

Mask sprids från djur till djur, men även genom kontakt med infekterad avföring eller genom att hundar äter infekterade möss och råttor. Valpar som diar kan smittas via moderns mjölk.

Hundar kan bära på olika sorters mask samtidigt, men de flesta maskar syns inte i avföringen och äggen går ej att se med blotta ögat. Bandmasken avsöndrar så kallade äggpaket som däremot kan synas. Dessa äggpaket är korta, gulvita bitar som brukar synas runt ändtarmsöppningen och i pälsen, eller som risgryn i avföringen. Om hunden är kraftigt angripen av mask händer det ibland att hunden kan kräkas upp mask.

Tecken på att din hund har mask kan annars vara:
• Viktminskning
• Glanslös päls
• Diarré
• Kräkningar
• Förstoppning
• Hosta
• Uppsvälld buk

Det är dock viktigt att vara medveten om att dessa symptom även kan vara tecken på andra sjukdomar, så om du känner dig osäker kontakta veterinären.

Valpar rekommenderas att avmaskas första gången mot spolmask vid 2 veckors ålder, därefter var 14:e dag, dvs vid 4, 6, 8, 10 och 12 veckors ålder. Vid behov kan man därefter göra en avmaskning per månad upp till 6 månaders ålder.
Tiken avmaskas tillsammans med valparna vid de två första tillfällena. Valpar till sällskapshundar kan undersökas för maskägg vid 4 veckors ålder, och utifrån det avgörs om avmaskning är nödvändigt.

Avelstikar rekommenderas undersökas med avföringsprov, eller avmaska samtidigt med valparna första gången.

Vuxna hundar rekommenderas att avmaskas efter påvisade maskägg i ett avföringsprov, eller årligen vid högt smittryck. Vissa individer får mer återkommande infektioner än andra, då det är bra om det går att lokalisera smittkällan. Dessa individer kan behöva avmaskas en gång i månade det första halvåret.

Mot bandmask, hakmask, piskmask och Toxascaris rekommenderas avmaskning endast vid påvisad förekomst. Hakmaskinfektioner kan vara svåra att behandla. Vid påvisad infektion rekommenderas 3 kurer med 2 veckors mellanrum, och behandlingen följs upp med avföringsprovsundersökning.
Misstanke om mask kan kontrolleras hos oss med ett avföringsprov. Samla avföring i en knuten plastpåse och kom in med den till kliniken. Ring gärna innan.

På apoteket kan man receptfritt köpa avmaskningsmedel i tablettform där en dos avlägsnar de vanligast förekommande maskarna. Det är viktigt att behandla rätt, så läs instruktionerna väl.« Tillbaka