StartsidanVaccination

VAR RÄDD OM DIN KANIN
Trots att kaninen är det tredje vanligaste husdjuret skyddas de inte alls lika rutinmässigt genom vaccination som hundar och katter.

Ändå är kaniner utsatta för dödliga sjukdomar. I Sverige är både kaninpest och kaningulsot vanliga sjukdomar i områden där det finns vilda kaniner. Vildkaniner kan sprida sjukdom och smitta burkaniner men tx gulsot typ 2 kan också smitta via myggor. Även där många tamkaniner samlas, som t ex på utställningar eller hopptävlingar, kan smittan spridas.

Grundvaccination är EN vaccination
Efter grundvaccination måste kaninen regelbundet återvaccineras för att bibehålla det viktiga skyddet. Genom att spara vaccinationsintyget kan du och din veterinär följa kaninens vaccinationsstatus. Ta därför med intyget vid varje vaccinationstillfälle.

Vaccinet som används idag ger ett trippelskydd. I vaccinet ingår komponenter som ger skydd både mot kaninpest och gulsot typ 1 och gulsot typ 2.
Vi har även ett vaccin som ger skydd mot gulsot typ 2

Trots att vacciner skall ge ett optimalt skydd kommer det alltid att finnas enstaka kaniner som helt enkelt inte kan bilda ett fullgott antikroppssvar. Det finns mer än en orsak till ett sådant bristande svar på vaccinationen. De antikroppar som kaninen får i sig via modersmjölken kan störa utvecklingen av de nya antikroppar som kaninens eget immunsystem ska bilda. Dålig förmåga att svara på vaccinering kan också ses t ex hos kaniner som vid vaccinationstillfället har någon sjukdom.
Om en kanin vaccineras under inkubationstiden kan sjukdom ändå bryta ut, eftersom det tar ett antal dagar innan ett tillräckligt vaccinationsskydd har bildats. Det är därför viktigt att kaninen är frisk vid vaccinationstillfället.

All läkemedelsanvändning är förknippad med risk för biverkningar. Det gäller även vaccination av djur.
Risken med vaccination är dock mycket liten i förhållande till risken med att inte låta vaccinera sin kanin.

Biverkningar kan uppstå hos vissa individer oberoende av kön, ålder eller rastillhörighet. En övergående temperaturhöjning kan förekomma. Lokalt vid injektionsstället kan man se en icke smärtsam, liten svullnad inom de två första veckorna efter vaccinationen. Symtomen avklingar oftast utan åtgärd. Kontakta för säkerhets skull din veterinär om kaninen visar tecken på biverkningar och om du har frågor.


« Tillbaka