StartsidanPest och gulsot

KANINPEST OCH KANINGULSOT
Kaninpest och kaningulsot är två mycket allvarliga sjukdomar som kaniner kan drabbas av. Båda sprids via virus och finns bland vilda kaniner i Sverige. Tamkaniner kan bli smittade genom direktkontakt med vilda kaniner eller sjuka tamkaniner, men också via stickande insekter. Även människor kan överföra smittan indirekt genom hantering av infekterade matskålar och kläder etc.
Kaninpest (myxomatos) yttrar sig genom att kaninen får svullna ögon och könsorgan, varigt sekret från ögon och nos, samt vätskefyllda svullnader på huvud och övriga kroppen. Inom några dagar kan svullnaderna orsaka blindhet och kaninen får svårt att äta och dricka. Det finns kaniner som överlever i veckor eller månader efter infektion. Men sjukdomen har hög dödlighet, ofta inom 12 dygn och vanligen pga tillstötande lunginflammation.
Kaningulsoten (RHD – Rabbit Hemorrhagic Disease) orsakas också av ett virus, men symtomen är annorlunda och förloppet snabbare.
Ofta dör kaninen utan att ha visat andra symtom än att ha varit lite hängig under några timmar. De kaniner som överlever längre kan få varierande symtom, som feber, kramper samt blodigt sekret från nos och mun. Dessa kaniner dör inom 1-2 dygn.
En tredje variant är ett mer utdraget förlopp med tydliga tecken på gulsot och avmagring. Drabbade kaniner dör inom 1-2 veckor.

Smittspridning
Kaninpest sprids främst genom blodsugande insekter som myggor eller loppor. Viruset kan överleva i en övervintrande insekt och fortsätta att smitta kaniner under nästa säsong. Smitta kan även ske mellan kaniner i direktkontakt. Inkubationstiden är 5-14 dygn.
Kaningulsot utsöndras i urin, avföring och sekret från smittade djur. Viruset är mycket motståndskraftigt och kan överleva många månader i miljön. Det sprids genom direktkontakt mellan djur eller via matskålar, kläder eller andra saker som kommit i kontakt med sjuka djur. Inkubationstiden för kaningulsot är kortare, bara 1-3 dygn.

« Tillbaka