StartsidanOperation

Kaniner är känsliga för narkos och därför är det extra viktigt med noggrann övervakning av narkosen. Kaniner kan sövas både intravenöst och med gasnarkos. Kaniner kan lätt bli oroliga och äta och dricka sämre vid transporter och vistelse på ny plats. Vi ger samtliga kaniner som sövs extra dropp så att ingen vätskebrist skall uppstå.
Inför operationen rekommenderar vi att din kanin skall ha tillgång till både hö, halm, vattenautomat och liten mängd foder i sin bur när den kommer in till oss på kliniken. Kaninen är en växtätare med grovtarmsjäsning och skall inte vara fastande.

« Tillbaka