StartsidanLaboratorie

Vårt eget lab eller våra avtalslaboratorier har kapacitet för att utföra alla tester ditt djur behöver få analyserade. Vi har samarbetsavtal och direktshipping overnight med Europas största, certifierade veterinärlaboratorie. Vi provtar djuren här och ditt provsvar kommer hem till dig via mejl.

När det gäller avföringsprover eller urinprover är det viktigt att behålla hunden kvar i bilen fram till provtagning så att det finns provmaterial att analysera. Inte lätt att försöka ta urinprov på ett nykissat djur.

Vid belstningstester för kontroll av tex cushings sjukdom eller övervakning av medicinering vid epilepsi, hypo eller hyperthyreoidism mm behöver du kontakta kliniken i förväg dels för dina egna men även för våra förberedelser inför provtagningen 040 - 400 242

Blodprov
Alla förekommande prover är möjliga att beställa. Ring så hjälper vi dig om du har frågor.

Urinprov
Katter är ett av djurslagen som vi ofta hjälper med analys av urin. Vi säljer även självtester för att spåra blod i urinen i katturin i kattsandlådan hemma. På kliniken ger vi djuren lätt sedering vid urinprovstagning.

Träckprov (avföringsprov)
Analyser utförs på katt avseende parasitförekomst, kvalitativ analys.

Hudprov
Skrapprov, bakteriologi, parasitkontroll, cytologi och biopsier.

« Tillbaka