StartsidanAvmaskning

De vanligaste maskarna hos katter i Sverige är spolmask (Toxocara cati) och bandmask (Taenia taenieaformis), som kan orsaka mag- och tarmstörningar. Katter som vistas utomhus löper hög risk att smittas eftersom att parasiterna sprids från djur till djur, men även genom kontakt med infekterad avföring eller genom att katten äter infekterade möss och råttor. Kattungar som diar kan smittas via moderns mjölk. Innekatter som är uppfödda inne ska inte ha parasiter, men om misstanke finns kan träckprov tas för att avgöra om avmaskning krävs.

Katter kan bära på olika sorters mask samtidigt, men de flesta maskar syns inte i avföringen och äggen går ej att se med blotta ögat. Bandmasken avsöndrar så kallade äggpaket som däremot kan synas. Dessa äggpaket är korta, gulvita bitar som brukar synas runt ändtarmsöppningen och i pälsen, eller som risgryn i avföringen. Om katten är kraftigt angripen av mask händer det ibland att katten kan kräkas upp mask.

Tecken på att din katt har mask kan annars vara:

• Viktminskning

• Glanslös päls

• Diarré

• Kräkningar

• Förstoppning

• Hosta

• Uppsvälld buk

Det är dock viktigt att vara medveten om att dessa symptom även kan vara tecken på andra sjukdomar, så om du känner dig osäker kontakta veterinären.

Katter som vistas i miljöer där smittrycket är högt som katterier eller hem där flera katter lever kan utveckla besvärliga diarre´r som kan vara orsakade av små parasiter (coccidier) som gör katten sjuk. Vid svåra diarré på katt därför extra viktigt att kontrollera avföringsprov då inte de "vanliga" avmaskningsmedlen biter på dessa parasiter.

« Tillbaka