StartsidanVaccination

Att vaccinera sin katt är idag en självklarhet för den medvetne djurägaren.

Vaccinationsrekommendation katt, basvaccination.
De sjukdomar man rekommenderar alla katter vaccineras mot är kattpest och kattsnuva orsakad av felint panleukopenivirus samt felint herpesvirus och felint calicivirus. Dessa virus är så allmänna att alla katter riskerar möta smittan.
Sjukdomar som förekommer mer sällan, men som vissa katter ändå bör skyddas emot är tex klamydofila och rabies. Dessa vacciner är tilläggsvacciner.

Grundvaccination
Två vaccinationer med Nobivac Tricat Novum vet.
Den andra vaccinationen skall ej ges före 12v ålder.

Revaccination
Vid 1 års ålder och sedan vart tredje år.
Första och andra året efter grundvaccinationen bör katten revaccineras med Nobivac Ducat vet.

Nobivac Tricat Novum ger ett skydd mot tre virus, kattpestviruset (treårigt skydd) samt kattsnuvavirusen herpes och calici (endast ettårigt skydd). Det är därför katten behöver få....

...Nobivac Ducat som ger ett skydd mot två virus, kattsnuvevirusen herpes och calici virus (endast ettårigt skydd).

Tilläggsvacciner
Rabiesvaccination
Grundvaccination: En vaccination med Nobivacc rabies, alternativt en till två vaccinationer med Rabisin från 12 veckors ålder.
Årlig revaccination med Rabisin alternativt revaccination var tredje år med Nobivac rabies.

Klamydofila
Grundvaccination: Två vaccinationer med tre till fyra veckors intervall. Den andra vaccinationen ej tidigare än kattens 12:e levnadsvecka.
Revaccination: Årlig.

Kommentar, detta vaccin är komplett i skydd även mot kattpest och kattsnuva. Det innehåller även hela tricat virusskyddsprogram.

« Tillbaka