StartsidanHälta - ömmande ben

Vid kattbett eller vid kloinjektion planteras bakterier in under huden. Bakterierna förökar sig. Vävnaden svullnar och smärta uppstår.

Blir din katt biten eller riven av en annan katt injiceras bakterier in under huden. Ibland kan hålen från klon eller en tand vara så små att du inte ser dem. Har bakterierna väl kommit in under huden börjar de föröka sig, toxiner bildas och vävnaden svullnar. Smärta uppstår och katten blir ofta allmänpåverkad, kan tappa aptiten och när du klappar katten kan den både skrika av smärta eller bli aggressiv.

Kattens kropp och immunförsvar försöker själv bekämpa infektionen genom att bygga en böld runt bakterierna för att avskilja dem från kroppen. När bölden är mogen öppnar den sig utåt och ett illaluktande varigt innehåll töms ut. Vid gynnsamma situationer och med din djurägarhjälp kan daglig sårtvätt hjälpa katten att bli kvitt infektionen. Många gånger blossar dock en tömd böld upp på nytt eller slutar inte ”vara”. Då eller om allmäntillståndet försämras behöver du söka hjälp.

Har din katt fått ta emot flera bett eller kloinjektioner på utspridda områden är det svårt för kroppen att begränsa infektionen. Hela benet kan svullna och huden kan få en blå- rosa- lila färg. Detta kan göra din katt rejält halt och det kan finnas risk att ett bett eller kloinjektion kan ha träffat en led.
Katten behöver komma till en veterinär för undersökning, ev. tömma möjliga bölder och göra sårrevision och sätta in lämplig behandling. Dränageslang kan i vissa situationer vara indikerat. Dränage sitter oftast 3-5 dgr medan en böld töms och får läka inifrån. Tvätta och håll rent såren tills de är läkta.

Vi hjälper dig. Ring kliniken för tidsbokning om din katt kommit till skada på 040 – 400242 dagtid.


« Tillbaka