Startsidan


Älskade katterKastration

JUST NU...feb 2021... Kastrationskampanj med Malmö Djurskydd. Skynda att ansöka, begränsat antal platser för nedsatt pris. Ring kliniken för att förhöra om lediga platser. 040-400242 dagtid.

Kastrering ger ett längre liv för de flesta katter, de blir mer tillgivna och rofyllda. Statistiskt lever kastrerade katter dubbelt så länge som okastrerade.

• Katten kommer inte i bråk med andra katter om revir lika ofta vilket ger färre konfrontationer.

• Springer inte bort under perioder, risken för trafikskador minskar.

• Risken för livmoderinflammation försvinner

• Mindre vanligt med juvertumörer

• Förändrat beteende, successivt avtagande doftmarkering efter kastration.

• Ofta positivt från grannen där de, som kastrerade, i mindre utsträckning markerar ytterkant av revir.

Metod
Hankatter - testiklarna avlägsnas via hudsnitt.
Honkatter - äggstock + livmoder opereras bort (ovariehysterektomi)

När – rekommenderad ålder är 6 månader, men även tidigare (5mndr) och egentligen när som helst under livet. Kastrering före ett års ålder ger minskad risk för juvertumörer i framtiden.

Hur – Katten sövs under allmän narkos. Operationssåret på honkatterna sys med intrakutana stygn (självupplösande tråd), inga stygn behöver tas bort, katten behöver heller ingen tratt.
Hankatternas hudsår är så små att de inte ens behöver sys. Katten får smärtlindring
vid operationen och skall sedan hållas inne i minst fem dygn.

Kvällen före operation tas fodret bort senast kl 24 men katten ska ha tillgång till vatten fram tills resan till kliniken på operationsdagen.

Efter operation
Låt katten vila ut i lugn och ro på en varm trygg plats, gärna i en korg nära ett element med en liten filt över ryggen. Låt inte katten ligga högt då detta medför risk för fallskador eftersom katten kan ha nedsatt balansförmåga första timmarna efter operationen.

Efter kastrationen får katten bättre aptit och ämnesomsättningen minskar. Välj därför rätt foder – utfodra inte för mycket för att undvika att katten blir överviktig. Speciellt kastratfoder finns att köpa på kliniken.
Fetma kan leda till sjukdomar som t.ex. diabetes, hjärtkärlsjukdomar, urinsten, sjukdomar i lever och leder samt till förstoppning.

Välkommen att ringa och boka tid för kastrering av din katt.

« Tillbaka