StartsidanKastration

Kastration av din katt gör att behovet av urinmarkering inomhus minskar efter könsmognaden. Katten blir även mindre benägen att bråka med andra katter efter könsmognaden.
Kastrering ger ett längre liv för de flesta katter, de blir mer tillgivna och rofyllda. Statistiskt lever kastrerade katter dubbelt så länge som okastrerade. Ring oss så hjälper vi dig med en tid. Klicka på tel, 040-400242


I samband med kastrationen är det lätt för oss att vaccinera och chipmärka din katt. Chip + vacc ger kombirabatt.
Tatuering blir på katter snabbt otydlig och svårläst. Att i efterhand kontrollera ett chip ger 100% träff på rätt siffror medan tatueringen sällan går att tyda fullt ut.

Fördelar med kastration
• Katten kommer inte i bråk med andra katter om revir lika ofta vilket ger färre konfrontationer.

• Får miundre benägenhet att springa bort under perioder, risken för trafikskador minskar.

• Risken för livmoderinflammation försvinner

• Mindre vanligt med juvertumörer

• Förändrat beteende, successivt avtagande doftmarkering efter kastration.

• Ofta positivt från grannar där de, som okastrerade, annars gärna urinmarkerar ytterkant av sitt revir.

Metod
Hankatter - testiklarna avlägsnas via hudsnitt.
Honkatter - äggstock + livmoder opereras bort (ovariehysterektomi)

När – rekommenderad ålder är 6 månader, men även från 5 månader om könsmogen. Kastrering före ett års ålder ger minskad risk för juvertumörer i framtiden.

Hur – Katten sövs under allmän narkos. Operationssåret på honkatterna sys med intrakutana stygn (självupplösande tråd), inga stygn behöver tas bort. Stygnen förseglas med vävnadslim.

Hankatternas hudsår är så små att de inte ens behöver sys, krage behövs som regel inte.
Katterna får smärtlindring. Efter operationen skall katten sedan hållas inne i minst fem dygn. TNR-M* katter släpps ut direkt efter ingrepp med specifika hemgångsråd. *TNR-M står för Trap, Neuter, Return och Manage, eller fånga in, kastrera, återplacera och sköta om.

Inför operation
Kvällen före operation tas fodret bort senast kl 24. Katten ska därefter ha tillgång till vatten fram tills resan till kliniken på operationsdagen.

Efter operation
Låt katten vila ut i lugn och ro på en varm trygg plats, gärna i en korg nära ett element med en liten filt över ryggen. Låt inte katten ligga högt då detta medför risk för fallskador eftersom katten kan ha nedsatt balansförmåga första timmarna efter operationen.

Efter kastrationen får katten bättre aptit och ämnesomsättningen minskar. Välj därför rätt foder – utfodra inte för mycket för att undvika att katten blir överviktig. Speciellt kastratfoder finns att köpa på kliniken.
Fetma kan leda till sjukdomar som t.ex. diabetes, hjärtkärlsjukdomar, urinsten, sjukdomar i lever och leder samt till förstoppning.

Välkommen att ringa och boka tid, 040-400242 för kastrering av din katt. För pris klicka på "priser" i kattmenyn

« Tillbaka