StartsidanUltraljud

Ultraljud
De vanligaste ultraljudsundersökningarna på smådjur är dräktigheter, bukultraljud och ekokardiografi (ultraljud av hjärta). Vid en bukultraljudsundersökning undersöks bukorganen inklusive kärl och lymfknutor. Förändringar i t ex lever, njurar och livmoder kan bedömas. Vid ett ekokardiografi undersöks hjärtat, hjärtsäcken samt kärlen till och från hjärtat.
Undersökningen är smärtfri och helt ofarlig för djuret. Det finns inga kända risker med ultraljudsundersökning, såväl gravida kvinnor och barn under 18 år får närvara vid undersökningen

Dräktighetsultraljud
Vi utför dräktighetsultraljud dygn 28 efter sista parning. Ett dräktighetsultraljud svarar på om djuret är dräktigt. Det går inte att räkna exakt antal foster. Foster kan lätt döljas bakom tarminnehåll, samma foster kan räknas flera gånger och resorption av foster kan ske upp till dag 42. Däremot kan det möjligen bedömas om det är få eller många foster.
Djuret behöver inte vara förberett på något vis. Vill man veta detta är det säkrare att röntga djuret efter dag 42 i dräktigheten.

Bukorgan
Vid undersökning av bukorgan ser vi till exempel urinsten, cystabildningar och förändringar i njurar och lever. Det kan röra sig om undersökning av ett specifikt organ, till exempel levern, för att ett blodprov har påvisat något onormalt. Det kan även röra sig om en förutsättningslös undersökning av samtliga bukorgan för att till exempel leta efter en tumör.

Hjärtultraljud
För att bedöma om djuret har synliga förändringar i hjärtat görs en ultraljudsundersökning med flödesmätning, så kallad ekokardiografi med Doppler. Med denna teknik kan veterinären snabbt avgöra om hjärtat är förstorat, om det finns tecken på missbildning eller förvärvad hjärtsjukdom. Med hjälp av flödesmätning kan veterinären avgöra om det föreligger läckage i någon av hjärtats klaffar eller en trång passage någonstans i hjärtat eller dess kärl
Ultraljudsveterinär Katrine Lindegaard

Ultraljudsveterinären och smådjurs-specialisten Katrine Lindegaard kommer till Svedala Veterinärpraktik och utför ultraljud av buk och hjärta. Katrine har många års erfarenhet och har specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar och är vidareutbildad inom kardiologi och ultraljudsskanning på bland annat European School of Advanced Veterinary Medicine i Luxemburg och Portugal

« Tillbaka