StartsidanPass - Hundpass - Djurpass

Härligt att kunna ta med hunden på semestern - enkelt inom EU -

Din hund behöver ha ett mikrochip.
Din hund behöver ha en rabiesvaccination.
Din hund behöver ha ett EU pass, detta gäller sedan livslångt.


Vi hjälper dig med allt inför resan. Ring kliniken och boka tid i god tid inför resan. Det tar ca 1 vecka för oss att tillverka ett djurpass. Skall du utanför EU kontakta vår speditör Jenny Tholin för pappersarbetet. Tfn nr skrolla ner.

Din rabiesvaccination skall vara 21 dagar gammal innan du kan ut och resa. Planera därför i god tid.

-Rabies: Rabies är en farlig sjukdom som finns i en rad länder i vårt närområde både inom och utanför EUs gränser.

-Leptospiravaccination om du vet med dig att din hund kommer att vistas o naturen med bad i insjö eller gårdsmiljö. Läs mer under Leptospira - en dödlig zoonos -

- Dvärgbandmask. Sverige har gjort mycket för att vi skulle slippa denna otäcka mask. Nu har den hittats i Sverige också även om det är i mycket begränsad omfattning så här långt. Eftersom myndigheterna nu har slopat kravet på avmaskning måste vi djurägare tänka oss noga för och skydda oss själva och våra husdjur mot dvärgbandmasken. Dvärgbandmask är självklart ett hot mot våra djur i Sverige men också väldigt farlig för oss människor. Det är därför viktigt att vi fortsätter att avmaska våra hundar & katter i förebyggande syfte och tar reda på hur vi kan skydda oss själva och våra djur.

- Ohyra & fästingar
Diskutera därför alltid med din hemmaveterinär före din resa hur du bäst behandlar i förebyggande syfte och skyddar dig & din hund/katt så att möjligheten att resa friare blir något positivt och inte en dyrköpt erfarenhet.

Hund kan ej längre föras fritt över gränsen Norge-Sverige tillsammans med sin ägare (om den ej skall säljas). Hunden skall före inresa till Norge avmaskas med prazikvantel. Avmaskningen skall ske 24-120 timmar före gränspassage och vara underskrivet och dokumenterat av veterinär.
Inresa till FINLAND måste också föregås av avmaskning för dvärgbandmask.

Övrigt Norge:
Mer info om din Norge resa hittar du på:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/
(Norska jordbruksverket)

Att tänka på:
• Djuret ska ha pass som utfördas av din veterinär. Där finns plats för veterinära noteringar över gjorda vaccineringar och avmaskningar.

• Djuret ska vara ID-märkt.

• Nya märkningar f o m 3 juli 2011 måste vara ett chip. Om hunden har en läslig tatuering och pass alternativt veterinärintyg för införsel där datumet för tatueringen framgår behöver hunden dock inte märkas om. Vi rekommenderar att alla hundar som reser utomlands trots allt ska vara chipmärkta och att det ska vara med ett ISO-chip för att du ska slippa att ta med egen scanner.

• Djuret skall vara vaccinerat mot rabies

• Djuret ska sedan ha en vaccinering årligen mot rabies, och det är viktigt att denna tas ”inom tiden”.

England
• Microchip & hundpass. I passet ska ID inkl. microchip finnas noterat + alla hundens vaccinationer.

• Rabiesvaccination: Grundvaccination enl. tillverkarens rekommendationer (1 eller 2 sprutor beroende på typ av vaccin), boostervaccinationer enl. tillverkarens rekommendationer. Allt måste finnas ifyllt i hundens pass, både grundvaccinationer och eventuella boostervaccinationer. Om hunden inte har varit vaccinerad tidigare och/eller av annat skäl behöver en ny grundvaccination måste man vänta 21 dagar innan avresan från Sverige. För boostervaccinationer krävs ingen karens.

• Avmaskning mot dvärgbandmask. Måste göras av en veterinär inte senare än 24 timmar och inte tidigare än 120 timmar från inresan till Storbrittanien. OBS tiden är viktig!! Allt noteras i hundens pass.

• Hunden får bara resa in via "approved routes" och med "approved companies", gäller både om den kommer med flyg och med färja.

Rutter och bolag hittar du på : http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/pets/routes/

Krav för införsel av djur från länder utanför EU är olika beroende på om landet är listat eller ej listat.
I ej listade länder bedöms rabies situationen vara okontrollerad, och det är därför stor risk att djur därifrån för med sig rabies. Så du måste gå in på www.jordbruksverket.se för att se vilka länder som är listade.

Hund som inköpts i utlandet och förts till Sverige ska registreras om den ska stanna här. Gå in på https://djur.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterfordjuragareochdjurhalsopersonal/hundregistret.4.5aec661121e261385280002400.html

Om du fraktar djur med flyg måste tillstånd och eventuella intyg vara i ordning genom hela transportkedjan. Du måste ha minst 1-2 veckors framförhållning för de flesta länder och 3-4 veckor för tex. Australien och Nya Zeeland.

För in- och utförsel av valpar finns särskilda regler, läs mer på www.jordbruksverket.se.

Skall man åka till vissa länder eller områden kan det vara aktuellt att vaccinera hunden mot leptospiros. Prata med din veterinär i god tid innan resan angående problem med tex leptospiros eller hjärtmask.

Det är lämpligt att behandla hunden med "spot on"-preparat innan resan, då det kan finnas större ohyreproblem utomlands än i Sverige, tex. värre infektioner av fästingar. Hjärtmask förekommer hela vägen från Danmark och söderut, och man smittas lätt via sniglar och myggor.

Frågor hänvisas till:
JENNY THOLIN spedition ab
INT SPORTHORSE TRANSPORT
Tel: +46(0)705 94 26 93 - email: jenny.tholin@telia.com

Vi reserverar oss för ändringar i lagstiftingen.
Lycka till med resandet!« Tillbaka