StartsidanVaccination av hundar

Idag är det en självklarhet att vaccinera sin hund. Vilka vacciner du som djurägare skall välja varierar från land till land. Hundens närmiljö och ålder skall också tas med i riskbedömningen när du väljer vaccinationsprogram. Vaccinerna delas därför in i bas och tilläggsvacciner. Tilläggsvacciner för de hundar som behöver förstärkt skydd. Ring oss och klicka här på 040-400242 så bokar vi en tid.

Vaccinationsrekommendationer för hundar.
Vaccinationsrekommendationerna baseras på kunskap och resultat sammanställda av internationella organisationer som WSAVA -World Small Animal Veterinary Association och svenska organisationer (svenska referensgruppen Vaccet, Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap och Statens veterinärmedicinska anstalt)

Basvaccinationer
A vaccination vid 8v ålder.
B vaccination vid 12v ålder sk :12-veckors vaccination, klicka här
C vaccination för fullgott grundskydd ges vid 1 års ålder alltså när hunden fyller 1 år
R Revaccination skall ske årligen

I dessa vaccinationer skall ingå följande komponenter:

Valpsjuka
Inte bara valpar drabbas utan även äldre hundar. Feber, diarré, hosta, neurologiska symptom. Kan bli livshotande.

Smittsam leverinflammation - HCC-hepatitis contagiosa canis
Angriper lever, hosta, feber, diarré, slemhinneblödningar.

Parvovirus
Hög dödlighet med besvärlig blodig diarré, kräkning, feber.

Kennelhosta - Parainfluensavirus
Flera smittämnen samverkar och ger en besvärlig hosta och feber. Hostan kan bli så kraftig att hunden kräker. Inte ovanligt med sekundär lunginflammation. Parasinfluensakomponenten i detta vaccin ger ett visst men inte fullständrigt skydd mot kennelhosta

Det kombinerade vaccinet vi använder ger upphov till en god antikroppsutveckling mot alla fyra viruskomponenterna, vilken är fullt utbildad efter 14-21 dagar.


Tilläggsvacciner
Tilläggsvacciner bedöms efter din hunds behov. Skall du resa utomlands där annorlunda smittläge föreligger krävs utökad vaccination. Vistas din hund i Sverige där smittrycket för vissa smittsamma sjukdomar är höjt eller föreliggande rekommenderas tilläggsvacciner tex kennelhosta eller Leptospiravaccination.

Kennelhosta - Parainfluensavirus - Bordetella
Flera smittämnen samverkar och ger en besvärlig hosta och feber. Hostan kan bli så kraftig att hunden kräker. Inte ovanligt med sekundär lunginflammation.
Om din hund skall på hunddagis, hundpensionat, tävla, träna och/eller träffa många andra hundar rekommenderar ett vi tilläggs vaccin mot just kennelhosta. Det finns ett nosdroppsvaccin med överlägsen effektivitet mot bordetella bakterien och parainfluensaviruset. Numera finns även ett tilläggsvaccin med injektion mot Bordetella om din hund av någon anledning inte vill/kan ta nosvaccin. Dessa vacciner tas en gång per år. läs mer Kennelhosta, klicka här


Rabies
Två vacciner finns tillgängliga i Sverige
Alternativ 1: Rabisin vet
A vaccination efter 12v ålder eller när som helst i livet
B vaccination med 1 års intervall.
R Revaccination var tredje år.
Alternativ 2 Nobivac Rabies vet
A vaccination efter 12 veckors ålder eller när som helst i livet
R revaccination vart tredje år.

Leptospira
Ger skydd mot fyra sorters Leptospiroser.
Grundvaccinationer
A vaccination från 6-9v ålder eller när som helst i livet
B vaccination efter3v max fyra veckors mellanrum.
Årlig revaccination.

Herpesvaccination
Herpesvaccination ges till dräktiga eller parade förväntat dräktiga tikar för att skydda deras foster. Läs mer Herpesvaccination, klicka här« Tillbaka