Startsidan


HundklinikVaccination

Att vaccinera sin hund är idag en självklarhet för den medvetne djurägaren. Mot vilka sjukdomar är en fråga som varierar från land till land. Även hundens närmiljö och ålder skall tas med i riskbedömningen när man väljer vaccinationsprogram.

Vaccinerna är indelade i grundvacciner som alla hundar bör vaccineras med, och
tilläggsvacciner.

Vaccinationsrekommendationer för hundar.
Vi rekommenderar en basvaccination från 12v ålder med fyra viktiga komponenter.

Valpsjuka
Inte bara valpar drabbas, feber, diarré, hosta, neurologiska symptom. Kan bli livshotande.

Smittsam leverinflammation - HCC-hepatitis contagiosa canis
Angriper lever, hosta, feber, diarré, slemhinneblödningar.

Parvovirus
Hög dödlighet med besvärlig blodig diarré, kräkning, feber.

Kennelhosta - Parainfluensavirus o Bordertella
Flera smittämnen samverkar och ger en besvärlig hosta, feber och hosta tills hunden kräker. Inte ovanligt med sekundär lunginflammation.

Det kombinerade vaccinet vi använder ger upphov till en god antikroppsutveckling mot alla fyra viruskomponenterna, vilken är fullt utbildad efter 14-21 dagar.
Revaccinering sker var tredje år mot valpsjuka, hepatit och parvo. Vaccin som ger skydd mot kennelhosta kräver däremot årlig revaccination. Vaccinet ger inte fullständigt skydd mot parainfluensa, men kliniska symptom reduceras.

Om din hund skall på hunddagis, hundpensionat eller tävla, träna och träffa många andra hundar rekommenderar ett vi speciellt vaccin mot just Kennelshosta. Ett nosvaccin med överlägsen effektivitet mot sjukdomen.

Grundvacciner är just vaccin som skyddar mot valpsjuka, hepatit, parvovirus och kennelhosta.

Grundvaccination: Är hunden yngre än 12v när vaccinationen påbörjas rekommenderas två vaccinationer med högst fyra veckors intervall annars räcker en vaccination som grundskydd.

Revaccination: Var tredje år, förutom kennelhosta där revaccination måste ske årligen.

Tilläggsvacciner: Hit räknas extra förstärkt vaccin mot kennelhosta, rabies och leptospira.

Grundvaccination mot rabies: Med Rabisin vet; två vaccinationer med 1 års intervall. Därefter revaccination var tredje år. Med Nobivac Rabies vet; en gång efter 12 veckors ålder därefter revaccination vart tredje år.

Leptospira
Ger skydd mot fyra sorters Leptospiroser.
Grundvaccinationer från 6-9v ålder med 2 vaccinationer med fyra veckors mellanrum. Årlig revaccination.« Tillbaka